Nej till regeringens höjning av bensin- och dieselskatten

Från den 1 januari infördes dramatiska höjningar av drivmedelsskatten. Dessutom ska drivmedelsskatten indexeras på ett nytt sätt så att den för varje år ska öka med 2 procentenheter mer än konsumentprisindex. Dessa höjningar har drivits igenom av den rödgröna regeringen.

Denna kraftiga höjning av bensin- och dieselskatterna får negativa konsekvenser för dem som bor på landsbygden och är beroende av bilen för att ta sig till jobbet eller skjutsa barnen till skolan. Det är uppenbart att det i regeringskansliet finns ett tydligt innerstadsperspektiv.

Vi kristdemokrater föreslår istället en väsentligt lägre höjning av bensin- och dieselskatten i jämförelse med regeringen och vi säger nej till den nya indexeringen. Det är visserligen riktigt att höja skatten på sådant som är skadligt för miljön och istället sänka skatten på arbete. Men den kraftiga rödgröna skattehöjningen får en oproportionerlig slagsida mot landsbygden och skadar möjligheterna att bo i hela vårt land. Dessutom skadar dessa ökade kostnader Sveriges konkurrenskraft.

Kristdemokraterna anser att livet på landsbygden bör underlättas i stället för att straffas ut. Vi vill därför inte tvinga människor att ställa av bilen. Vi vill underlätta och förbättra möjligheterna till arbetspendling genom att höja milersättningen för arbetsresor med ytterligare 1,50 kronor per mil.

I stället för att straffa dem som behöver använda bilen på långa sträckor i vardagen, vill Kristdemokraterna påskynda en övergång till fordon som är mindre beroende av fossila bränslen.
Tillsammans med övriga Alliansen genomförde vi en lång rad insatser för ett mer fossilfritt Sverige. I dag kan vi se resultaten av dessa. Vägtransporternas utsläpp minskar, nya bilars utsläpp har minskat rejält och andelen förnybara drivmedel har ökat kraftigt, inte minst HVO drivmedel.

Elbilar är de renaste bilarna. Därför föreslår Kristdemokraterna ett fortsatt stöd till investeringar i laddinfrastruktur. Stödet ska kunna ges till företag, bostadsrättsföreningar, privata och kommunala bostadsföretag samt kommuner runt om i landet och ska kunna användas till publikt tillgängliga laddstolpar för såväl snabbladdning som normalladdning. I Kristdemokraternas budgetalternativ avsätts därför 125 miljoner kronor per år för detta ändamål.

Var social, dela med dig!