Gör det lättare att bygga studentbostäder

Skriver i Dagens samhälle med AlliansBostadsbyggande. Med flexiblare tillämpning av tillgänglighetskraven blir det möjligt att bygga fler studentbostäder med lönsamhet. Om regeringen tar bostadskrisen på allvar borde man ge Boverket i uppdrag att ta fram skarpa förslag på hur förändrade regler kan ge ännu fler studentbostäder.

Varje terminsstart blir bristen på bostäder för studenter akut. Under höst och vår går flyttlassen hem igen därför att bostadsbristen krossat studiedrömmarna.

Sveriges förenade studentkårer larmade i samband med skolstarten om att studenter på tolv studieorter inte kan räkna med att få bostad inom ett halvår.

Nära hälften av Studentbostadsföretagens medlemmar vill bygga mer än de har möjlighet till. I huvudsak på de orter som har allra störst brist på studentbostäder.

Problem med mark och långa planprocesser står i vägen. Dessutom tillkommer svårigheter att få lönsamhet eftersom lägenheterna inte hyrs ut alla månader på året, betalningsförmågan är låg och krav på utformningen av bostäderna är höga och verkar kostnadsdrivande.

Till det ska läggas att förvaltningskostnaderna (och därmed driften) i studentbostäder är betydligt högre i studentbostäder än i vanliga hyresrätter.

Under alliansregeringarnas tid gjordes reformer för att underlätta tillkomsten av studentbostäder. Bostäder på högst 35 kvadratmeter får inredas på vind, hisskraven mildrades, vädrings- och ljusförhållanden anpassades inom ramen för begreppet studentbostad.

Boytekrav mildrades också för att underlätta byggande av mindre lägenheter. Under förra året kunde också ytterligare en reform från allianstiden genomföras, men de nya riktvärdena för buller medförde inte de lättnader som hade gjort skillnad för tillkomsten av studentbostäder.

Under förra året vanns på nytt riksdagsmajoritet för en alliansmotion där lättnader i utformningskraven för studentlägenheter ska utökas. Med flexiblare tillämpning av tillgänglighetskraven blir det möjligt att bygga fler studentbostäder med lönsamhet. Studentbostaden är trots allt en genomgångsbostad för den begränsade tid studietiden utgör.

Regeringen kommer i likhet med bullerkraven att försöka urholka reformen. Denna gång genom att begränsa Boverkets uppdrag till att enbart utreda de tekniska egenskapskraven och inte utformningskraven. Egenskapskrav handlar om höjden för ljusknappar, dörröppnare och dylikt.

Det är poänglösa förändringar som samma myndighet redan utrett 2014.

Det är också anmärkningsvärt om regeringen med detta uppdrag tror att man levt upp till tillkännagivandet. Alliansen kommer att fortsätta att trycka på för att få till en riktig utredning om tillgängligheten. Det var också intentionen med vårt tillkännagivande.

De myriader av regler som fortfarande styr utformningen av mindre lägenheter fortsätter sätta stopp för tillkomsten av studentlägenheter.

Om regeringen verkligen tagit bostadskrisen för studenter på allvar skulle Boverket ges ett uppdrag där de tar fram skarpa förslag på hur förändrade regler kan ge ännu fler studentbostäder.

Caroline Szyber, ordförande civilutskottet, bostadspolitisk talesperson (KD)
Ewa Thalén Finné , bostadspolitisk talesperson (M)
Ola Johansson, bostadspolitisk talesperson (C)
Robert Hannah, bostadspolitisk talesperson (L)

Var social, dela med dig!
,