Kavla upp ärmarna, Löfven!

Färsk arbetsmarknadsstatistik visar att fler får jobb i vårt land. Samtidigt pekar allt mot att det långvariga utanförskapet biter sig fast och att arbetsmarknaden blir alltmer tudelad.

Stefan Löfven står svarslös. S-mp- regeringen fortsätter att gå armkrok med LO och försvarar de skyhöga murar som håller människor utanför arbetsmarknaden. Vart tog Stefan Löfvens vision om Europas lägsta arbetslöshet vägen?

Idag är arbetslösheten högst bland utrikes födda med enbart förgymnasial utbildning. Enligt det Finanspolitiska Rådet är endast 50 procent av flyktingar som kommer till Sverige i sysselsättning efter 8 år. Inom EU är skillnaden mellan medborgares och icke-medborgares arbetslöshet i genomsnitt tio procentenheter. I Sverige är skillnaden hela 24 procentenheter. Även bland inrikes födda svenskar med låg utbildning är arbetslösheten stor.

Att erbjuda utbildning och kompetensförstärkning är självklart viktiga åtgärder. Men historien har visat att det inte räcker. Vi behöver också en arbetsmarknad mer fler enkla vardagsjobb och jobb med något lägre ingångslöner. Bara så kan vi minska bidragsberoendet.

Alltför höga ingångslöner är ett hinder, främst för personer med lägre utbildning och sämre språkkunskaper. Internationella Valutafonden, IMF, Finanspolitiska rådet och arbetsmarknadsekonomiska rådet har varnat för problemet. Istället för att få ett jobb hamnar stora grupper i utanförskap. Människor slussas runt mellan olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller försörjningsstöd. Arbetsmarknadsprogrammen leder sällan till jobb. Av de närmare 13.000 personer som gick arbetslivsintroduktion tre månader fick endast 6,3 procent jobb.

Vi behöver nya och växande företag som kan och vågar anställa även personer som ännu inte uppfyller de krav och förväntningar som ställs. Därför vill vi införa introduktionsanställningar, en ny anställningsform som tillåter en lägre lön på minst 75 procent av kollektivavtalsenlig nivå på löner upp till 22.000 kronor under max fem år. Under den tiden får den anställde möjlighet att få utbildning parallellt eller att lära sig jobbet på jobbet. Målet är att det ska vara enkelt för företaget att anställa. Ingen byråkrati, men heller inga bidrag.

Att förhindra människor att ta jobb med lägre ingångslön kommer inte innebära att dessa grupper får jobb med högre lön – utan snarare förblir arbetslösa med ännu lägre bidrag. Det är både oetiskt mot den enskilde människan och slöseri med samhällets resurser.

Ett jobb handlar om mer än en ekonomisk ersättning. Ett jobb betyder arbetsgemenskap, språkutveckling och självkänslan i att kunna försörja sig själv och sin familj.

Det är dags, Stefan Löfven, att kavla upp ärmarna och riva de murar som stänger människor ute från arbetsmarknaden.

Var social, dela med dig!