Skuldsanering

Idag varit på Svensk inkassos årsmöte där samtalet inleds av rikskronfogde Christina Gellerbrant Hagberg sedan en dragning av Claes Månsson som också sitter i Insynsrådet med mig.

Tydligt ingen efterfrågat 2 betalningsfria månader förutom utredaren själv. Alla andra tyckte att fokus borde vara så kort tid som möjligt ”Ett kraftfullt slag i luften” säger Claes Månsson om betalningsfria månader. Kronofogden, Svensk inkasso m.fl har istället pläderat för 3 år för alla istället för 5 år som utgångspunkt med undantag ex när ngn har barn. Synd varken regeringspartierna eller SD lyssnat på remissvaren som Är väldigt tydliga. Alla Allianspartier + V har lagt följdmotioner där vi förespråkar 3 år istället för skuldsanering.

Nu lyssna på riksdagens frågestund innan mötesintensiv eftermiddag och votering.

Var social, dela med dig!