Offentlig utfrågning

Igår förmiddag hade civilutskottet offentlig utfrågning med civilutskottetom är familjerätt i takt med tiden? Se den här.

Mitt inledningsanförande på gårdagens seminarium

Hjärtligt välkomna till civilutskottets offentliga utfrågning på temat Är familjerätten i takt med tiden?

Jag heter Caroline Szyber och är ordförande i civilutskottet. På min högra sida sitter Johan Löfstrand som är vice ordförande i utskottet och på min vänstra sida sitter Monica Hall som är kanslichef för civilutskottet.

Civilutskottets verksamhet består till stor del av att bereda ärenden och att lämna förslag till de betänkanden som utgör underlag för riksdagens beslut. Men vid sidan av ärendehanteringen pågår också ett kontinuerligt arbete med uppföljning och utvärdering samt forsknings- och framtidsfrågor.

Det här är den tredje utfrågningen som utskottet anordnar under den här valperioden. Tidigare har utskottet anordnat en utfrågning om konsumtion på kredit och en annan utfrågning om unga vuxnas möjlighet att finansiera ett eget boende.

Dagens utfrågning är en del av utskottets arbete med forsknings- och framtidsfrågor och den handlar om familjerätt.

Grunderna för den svenska familjerättsliga lagstiftningen lades i början av förra seklet i ett samhälle som såg helt annorlunda ut än dagens. En fråga som då aktualiseras är om familjerätten är i takt med tiden.

För att få denna fråga belyst har utskottet bjudit in till den här utfrågningen. Det är mycket glädjande att vi har så många framträdande forskare här och en mycket erfaren advokat.

Utfrågningen inleds med att de fem inbjudna talarna kommer att ge sin syn på dagens tema. Efter en kort paus kommer utskottets ledamöter att få möjlighet att ställa frågor till de inbjudna talarna.

Det som sägs under utfrågningen tas upp stenografiskt och kommer att publiceras i en rapport från riksdagen. Utfrågningen kommer också att spelas in och finnas att se i efterhand på riksdagens webbplats.

Utfrågningen kommer också att bandas av SVT och kommer att sändas på tv någon gång under nästa vecka.

Eftersom vi har en begränsad tid till vårt förfogande vill jag gärna framhålla vikten av att alla håller sin talartid så att vi också får tid över till frågor.

Jag lämnar nu över ordet till dagens första talare Margareta Brattström, professor i civilrätt vid Uppsala universitet. Ordet är ditt och du ska tala om makar och deras förmögenhetsförhållanden.

Var social, dela med dig!
,