Tillåt hyrköp av bostäder

Idag läst handlingar och förbereder veckan på balkongen! Då känns söndagsjobb helt ok. Blivit flera artiklar i veckan bl a om att ny boendeform borde införas hyrköp skriver i bland annat Västerviks-Tidning.

Debatt – Att få äga en bostad ska inte vara en exklusiv möjlighet förbehållet enbart vissa i samhället. Med hyrköp kan fler få tillträde till den ägda marknaden. Lagen behöver ändras så att ägarlägenheter kan bildas i befintliga fastigheter, då kan hyrköpet ta fart.

Det ägda boendet har kommit att bli något allt mer ouppnåeligt för den som saknar föräldraborgenärer eller redan äger. Den stora tröskel som står i vägen för allt fler till att äga sin egen bostad, består bland annat av astronomiska priser, amorteringskrav, och krav på egeninsats. Ett antal grupper, som nyanlända och ungdomar, har mycket små möjligheter att köpa en bostad och är hänvisade till flyktiga kontrakt med otrygga villkor. Men också de grupper som för 10-20 år sedan haft råd och möjlighet att köpa sin första bostad finner nu att hindren är för stora. Småbarnsföräldrar som vuxit upp i mexiteglets trygga villaområden och önskar detsamma för sina egna barn finner att de istället bor trångt i lägenheter.

Hos regeringen återkommer talet om hyresrätten som boendet man satsar miljarder på. Talet om att hyresrätten ska vara det billiga boendet för låginkomsttagare återkommer också. Med hyresrätten kommer dock ett fullserviceboende där alla tjänster är fullt beskattade och där värdestegringar tas om hand av fastighetsägaren. Hyresrätten kan aldrig bli det billiga boendet för de med mindre plånbok, hyresrätten fungerar bäst som det flexibla boendet man bor i en kortare tid.

I det ägda boendet finns långsiktigheten, förädlandet som pyssel och puts medför. Där finns också den ekonomiska plattformen för nästa boende. Återkommande undersökningar visar att de flesta allra helst vill kunna äga sitt hem. Kristdemokratin betror människan till att vara förmögen att ta ansvar, att förvalta det man äger.

Hyrköp kombinerar det bästa av världar när en del av hyran går till att skaffa sig ägarandelar i lägenheten till dess att lägenheten ägs helt av den boende. Skulle man flytta innan ägarandelen blivit fullständig kan andelarna säljas. Detta gradvisa ägande är inte ovanligt i våra grannländer där boendeformerna varierar mer och ägandet värderas högre.

Hyrköp har redan provats i mindre skala i flera svenska fastigheter. För att kunna ta fart på allvar krävs dock att ägarlägenheter ska kunna köpas loss från befintliga fastigheter. Detta är inte möjligt idag trots att en riksdagsmajoritet har ställt kravet gentemot regeringen.

Svensk bostadsmarknad präglas av osläckta behov och önskemål, ja till och med av nöd. Bostadsmarknaden saknar också variation och förnyelse. Den behöver revitaliseras med större frihet och fler idéer. Hyrköp är en sådan idé.

Caroline Szyber riksdagsledamot (KD) och civilutskottets ordförande

Var social, dela med dig!