Kvinnor är mer än sitt kön

Skriver med Robert Halef i Södertälje länstidning om problemen med kvotering Samt med Marie-Louise Forslund Mustaniemi i Kkuriren.
Häromveckan kom regeringen med ett förslag om att kvotera in kvinnor i svenska bolagsstyrelser. Vi kristdemokrater säger nej till kvotering.
Förslaget är en björntjänst för kvinnor som utbildat sig, kämpat sig fram och vill ta styrelseposter i näringslivet.

Vi lever i ett ojämställt samhälle. Men jämställdhet uppnås inte genom att kvinnor reduceras till sitt kön utan genom att de får sin kompetens, erfarenheter och sina kvaliteter objektivt bedömda.

Lagstiftad kvotering institutionaliserar det som vi jämställdhetsförespråkare vill komma ifrån, nämligen att människor bedöms utifrån sitt kön.

Kvinnor tar mer och mer plats i svenskt näringsliv och antalet kvinnor i bolagsstyrelserna är nu 32 procent. Detta har inte skett på grund av kvotering. Dessutom äger inte staten alla bolag, och det borde vara en självklarhet att den som äger ett bolag har också rätt att påverka vem som sitter i styrelsen, så förslaget är också ett ingripande i äganderätten.

Om regeringen vill slå ett slag för jämställdheten, varför inte bedriva en närings- och jobbpolitik som leder till att fler kvinnor kan jobba och driva företag?

Förslagsvis genom att sluta straffbeskatta kvinnodominerande branscher och sluta jaga just kvinnodominerade välfärdsföretag.

Svenska kvinnor är starka och håller målmedvetet på att kämpa ner de strukturer som hindrar kvinnors avancemang inom näringslivet. Vi behöver inte Stefan Löfvens kvoter, vi behöver slippa bli betraktade enbart utifrån vårt kön.

En särskilt utsatt grupp kvinnor i vårt samhälle är kvinnor som kommit till Sverige från andra länder. Efter sex–sju år har hälften av alla män som kommit till Sverige som flyktingar fått någon typ av förvärvsarbete – för kvinnor tar det tio år.

Dessa kvinnor vill ofta inget hellre än att ha ett eget arbete för att kunna försörja sig och sina familjer. Varför utvecklar inte regeringen någon politik för dem?

Alla kvinnor behöver rätten att få bestämma över sitt eget liv, rätten att vara trygga och fredade i offentligheten och samma villkor och möjligheter på arbetsmarknaden.

Det är först när regeringen inser detta som jämställdheten i Sverige kommer förbättras. Men kvotering är fel väg att gå.

Robert Halef (KD)
riksdagsledamot
Caroline Szyber (KD)
riksdagsledamot

Imorgon sitter jag i debatt hos @Kvinnolobbyn om och i så fall när Sverige får lag mot sexistisk reklam
http://sverigeskvinnolobby.se/blog/arkiv/kalendarium/page/2

Var social, dela med dig!
,