Uttalande om gode män

Uttalande 30 augusti 2016 från KD Stockholm stad

Kommunen måste ta ett större ansvar för stadens gode män och förvaltare

I Stockholm finns mycket allvarliga brister i verksamheten kring gode män. Länsstyrelsen har kommit med upprepad kritik och även stadens revisorer har riktat skarp kritik. Men de stora bristerna kvarstår. Kristdemokraterna i Stockholm stad anser att detta är en orimlig ordning. Företrädarna som utses av Tingsrätten har en offentligrättsligt liknande ställning och därför måste staden ta ett större och tydligare ansvar för deras stöd och utbildning.

Gode män ska företräda personer som av olika skäl inte själva kan tillvarata sina rättigheter.
Trots den viktiga insatsen som företrädarna gör, så råder det brist på personer som vill åta sig dessa uppdrag. En konsekvens av detta blir därför att några får ta på sig fler uppdrag än vad de klarar av att utföra. Därför måste Stockholm stad ge bättre stöd till företrädarna för att fler ska vilja ta uppdrag som god man eller förvaltare. Dessutom bör en informationskampanj starta i syfte att fler ska ta på sig uppdraget. Detta säger Kristdemokraternas partidistriktsstyrelse i Stockholms stad.

I några kommuner erbjuds företrädare hjälp med exempelvis bokföringsprogram, detta sker inte i Stockholm. Den utbildning och administrativt stöd som erbjuds ges av den ideella föreningen God Mans- och Förvaltarföreningen och då till dess medlemmar.

Fakta:
• En god man eller förvaltare är en företrädare som utses av Tingsrätten för personer som inte kan ta hand om sig själva, förvalta sin egendom eller på annat sätt inte kan tillvarata sina rättigheter.
• Idag arbetar de flesta företrädare ideellt även om ekonomisk ersättning betalas, denna ersättning betalas av huvudmannen eller om medlen inte räcker så betalas den av kommunen.
• Kraven som ställs på företrädaren för redovisning och hantering av dokument kan jämföras med de krav som ställs på anställda inom den offentliga sektorn.

Var social, dela med dig!
,