Debatter, debatter

Denna vecka har jag deltagit i två bostadsdebatter. Ett om byggregler och ett om boendesituationen för unga.
I den första hos Sveriges byggindustrier om fler bostäder på samma yta lyfte jag vilka regler kan vi ändra? Vilka har vi kvar av gammal vana?
I panelen förutom mig Anders Sjelvgren Kommittén för modernare byggregler, Emma Hult (MP), Robert Hannah (L), Ines Uusmann, Handikappförbunden.

I 20 år har Hyresgästföreningen undersökt hur unga vuxna bor och vill bo i Sverige. Rapporten visar hur bostadssituationen för unga vuxna ser ut och utifrån denna unika tidsserie kan vi se utvecklingen av de unga vuxnas bostadssituation.

Årets rapport har fokus på bostadsbrist kopplat till olika utsatthetsindikatorer, till exempel arbetslöshet och osäkra boendeformer, bland unga vuxna.

Rapporten är framtagen utifrån en undersökning gjord av SKOP, där flera tusen unga vuxna mellan 20 och 27 år har svarat på frågor om hur de bor, sin boendeekonomi, hur de vill bo, och hur de ser på sina möjligheter på bostadsmarknaden.

I panelen deltog förutom jag Lars Eriksson, Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen, Emma Jonsteg från Utopia samt Stefan Ränk från Einar Mattsson.

Jag lyfte vikten av rörlighet, se över skatter såväl flyttskatt som stärka hyresrätten. 251/290 kommuner har bostadsbrist för unga. Kommunerna för dåliga kravställare för vad som byggs. Bostadsbidraget behöver ses över. Politiken måste ta diskussion om en social bostadspolitik. Även de grupper som nyproduktioner inte bygger för måste synas i debatt och det är såväl ett statligt som kommunalt ansvar #bopol

Såväl Fastighetsnytt som Hem och hyra skriver om panelen.
Uppdatering även Byggindustrin skriver

Var social, dela med dig!