Caroline Szyber i utredningen mot barnäktenskap

Pressmeddelande
Stockholm den 15 juni 2017

Caroline Szyber i utredningen mot barnäktenskap
– Vår lagstiftning behöver bli vassare för att bekämpa hedersförtrycket i vårt samhälle. Barn har rätt till sin egen frihet och sitt eget liv. Det ska gälla alla barn.

Det säger Caroline Szyber efter att hon förordnats att ingå i regeringens referensgrupp till utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap & brott med hedersbrott. Caroline Szyber är ordförande i Civilutskottet och andre vice ordförande i Kristdemokraternas kvinnoförbund.

– Trots tidigare lagskärpningar har barnäktenskap som ingåtts utomlands registrerats i Sverige. Därtill finns mörkertal och bristande hantering där barn placerats på boenden med vuxna män de varit ”gifta” med.

– Utredningen kommer att adressera barnäktenskap i ett särskilt delbetänkande men också se över om det bör införas en särskild straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv. Då detta är en fråga Kristdemokraterna drivit hårt finner jag den särskilt angelägen, avslutar Caroline Szyber.

Var social, dela med dig!
,