Fokus på mer än nybyggnation – glöm inte rörligheten

Medverkade i Aktuellt och debatterade bostäder med Peter Eriksson.
Det är positivt att det byggs fler bostäder idag, det är resultat av Alliansens reformer som vi ser idag. Tyvärr återgår regeringen till gamla lösningar som inte gav resultat – byggsubventioner. Vi har redan en överhettad bostadsmarknad. Vi behöver inte slänga på mer ved. Vi behöver reformer som ger resultat och ökar rörligheten på bostadsmarknaden. Nyproduktion är aldrig billigt. Vi måste sänka trösklarna in på bostadsmarknaden. 1% av bostadsmarknaden som nyproduktionen utgör kan inte ensamt lösa bostadskrisen.

Var social, dela med dig!