Back at work!

Out off office har byts till back at the office! Går igenom alla mail, planerar hösten och uppdaterar nu bloggen! Gjorde i förra veckan intervju som kommer i bostadsmagasin senare i höst. Annars är fokus på allmänna motionstiden med enskilda motioner sen kommittémotioner, partimotioner och budget. Dags börjar skriva motioner. Alla inspel välkomnas! 183 stycken har det blivit under årens lopp – dags bli fler!

Läs alla mina tidigare motioner här

Var social, dela med dig!