När blev andning inte längre ett grundläggande behov?

Idag beviljas bara en av sju ansökningar om assistansersättning inom LSS enligt Försäkringskassans senaste siffror. 2014 var det mer än tre gånger så många.

Enligt LSS ska assistansersättning beviljas för de som behöver hjälp med grundläggande behov som t.ex. personlig hygien, måltider, att klä på och av sig samt kommunikation med andra. På regeringens uppmaning att ”bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen” bygger Försäkringskassan sin nya stramare hållning framförallt på två domar i Högsta förvaltningsdomstolen. Egenvård, exempelvis andningshjälp ingår inte längre i definitionen av grundläggande behov.

Principen är att om du inte kommer upp i 20 timmars behov per vecka får du inget stöd alls från staten. I praktiken innebär det att om du har ett behov av andningshjälp som överstiger 20 timmar per vecka, men om insatser för grundläggande behov ”bara” uppgår till 10 timmar blir du helt utan assistans. Kristdemokraterna anser att en lagändring behövs nu. Regeringen med Åsa Regnér i spetsen måste agera snabbare. Den politik som lett till den nya stramare tillämpningen av LSS drabbar människor varje dag. Regeringens agerande – eller snarare brist på agerande – tyder på att de inte tycker att frågan är viktig.

Den frihet som LSS syftade till att skapa gör att fler idag kan leva ett liv som andra. Just det var lagens intention. Just det måste fler få möjlighet till. Igen.

Var social, dela med dig!