Ekonomiskt utsatta barnfamiljer drabbas hårt under sommaren

Semestertider och sommarlov. För de flesta en efterlängtad och härlig tid. Men inte för alla. Många barn och föräldrar får det ännu svårare just under sommarloven. Skillnaderna mellan de som har möjligheter och de som saknar möjligheter ökar.

Organisationen Majblomman berättar hur föräldrar inför sommaren söker bidrag för badkläder, busspengar, fickpengar till glass och bidrag till ett läger eller en nöjespark. Det är oroväckande att det i vårt samhälle finns föräldrar som inte har råd med fickpengar till glass eller busspengar till sina barn under sommarlovet.

Därför är det prioriterat för Kristdemokraterna att stärka familjers privatekonomi med fokus på de barn som lever i ekonomisk utsatthet. Det viktigaste sättet att göra det är fler arbetstillfällen. Den största klyftan i dagens Sverige går trots allt mellan de som arbetar och de som inte gör det. Grunden för en god familjeekonomi är eget arbete och sparande. Dessutom är andelen ekonomiskt utsatta högst bland ensamstående föräldrar, framförallt kvinnor.

Kristdemokraterna föreslår ett jobbskatteavdrag för föräldrar med barn 0-18 år. Varje förälder får 500 kronor per månad i skattereduktion, oavsett antal barn eller inkomst. Det gynnar särskilt de med lägre inkomst som får en relativt högre skattesänkning. Sänkt skatt på arbete skapar många positiva effekter. Drivkraften att gå från bidragsförsörjning ökar, vilket motverkar utanförskap och barnfattigdom. Sänkt skatt gör att fler familjer får ökad makt över sin egen vardag och t ex kan göra något extra roligt under sommarlovet. Vi vill också höja det barnrelaterade bostadsbidraget med 350 kronor per månad för ett barn, 425 kronor per månad för två barn och 600 kronor per månad för tre eller fler barn.

Statistiken visar även att barn och unga i ekonomiskt utsatta familjer är underrepresenterade i organiserade fritidsverksamheter. Vi tycker att det är viktigt att alla barn får samma förutsättningar att utöva fritidsaktiviteter och vill därför återinföra den fritidspeng som vänsterregeringen har tagit bort. Den gick till barn i familjer med de allra sämsta ekonomiska möjligheterna att få en aktiv fritid, vilket hade varit mycket välkommet särskilt under sommaren.

Genom att sänka skatten för föräldrar med 500 kronor per månad, höja bostadsbidraget rejält och återinföra fritidspengen skulle familjer med de allra lägsta marginalerna kunna ge sina barn ett ordentligt sommarlov.

Var social, dela med dig!