Stoppa välfärdssveket mot våra äldre

Skriver i Eskilstuna-kuriren och Strängnäs tidning.

Britt Pahlin i Kramfors är 96 år. Hon vill flytta till ett särskilt äldreboende, men hennes kommun ansåg att hon inte hade rätt till en plats. När förvaltningsrätten gav Britt rätt till en plats överklagade kommunen. Först när media uppmärksammade situationen meddelade kommunen att Britt kommer få en plats.

Britt Pahlin är inte ensam. Över 5000 personer fick vänta i mer än tre månader på en plats förra året trots att deras kommun beslutat att de skulle få plats. Utöver dem tillkommer alla, som Britt, som vill ha en plats men som bedöms för friska för att få en.

Köerna och kommunernas hårda biståndsbedömningar har sin grund i ett strukturellt problem. Det finns för få platser i särskilt boende. Och värre kommer det att bli.

Bristen beräknas öka med 20 000 platser till 2030. Det kommer att leda till ännu längre köer och ännu tuffare biståndsbedömningar från kommunernas sida.

Bristen på äldreboenden och en god omsorg är ett välfärdssvek mot den äldre generation som jobbat och byggt vår välfärd under årtionden. Politikerna måste ta ett ansvar för att vända utvecklingen och se till att det finns platser för våra äldre och att de äldre i ökad utsträckning själva kan bestämma när det är dags att flytta till särskilt boende.

Kristdemokraterna vill införa en äldreboendegaranti som innebär att alla som fyllt 85 år själva ska bestämma när man flyttar till äldreboende oavsett hur kommunens biståndsbedömning ser ut.

Vi föreslår också en äldreboendemiljard, som innebär att kommuner som ger äldre plats i särskilt boende i tid får dela på en miljard kronor.

Vi vill också förstärka investeringsstödet för äldreboenden och förändra den kommunala kostnadsutjämningen så att kommuner med många personer över 85 år och höga kostnader ska få högre ersättning.

Kommuner som flagrant misslyckas med att ge äldre boendeplats måste också straffas hårdare genom högre vitesbelopp.

Utöver dessa åtgärder måste vi snarast stärka äldres ekonomi och därmed deras möjligheter att bo tryggt, inte minst för dem med de minsta pensionerna. Därför föreslår vi höjt bostadstillägg för pensionärer, med 300 kronor per person för sammanboende och 500 kronor för ensamboende. Vi vill också höja taket i bostadstillägget till 7500 kronor för ensamboende och 3750 för sammanboende. Dessutom är det hög tid att slopa skillnaden i beskattning mellan löntagare och pensionärer. Kristdemokraterna har ett fullt ut finansierat förslag om avskaffad pensionärsskatt.

Idag pågår ett välfärdssvek mot våra äldre. Vi Kristdemokrater är beredda att agera. Vårt välfärdslöfte är att den som levt ett långt liv i vårt land och behöver äldreboende ska få en plats i tid.

Ebba Busch Thor
Partiledare (KD)

Caroline Szyber
Riksdagsledamot (KD)

Lotta Jonsson
Gruppledare Eskilstuna (KD)

Var social, dela med dig!