Inga fler kommunala skattehöjningar

Idag tar kommuner och landsting i snitt mer än ca 1/3 av din lön i skatt. Och trenden är oroväckande. Bara inför 2017 meddelade 35 kommuner att de skulle höja skatten. Det har fått snittskatten att stiga till 32,12%. Så hög har den aldrig någonsin tidigare varit i Sverige.

Detta är en orimlig utveckling. Skattehöjningar slår lika hårt på alla som har lön, lever på pension och vissa bidrag. Den slår till och med hårdare mot de utan jobb eftersom de inte får jobbskatteavdrag.

Kristdemokraterna tycker att en höjd kommunalskatt är fel och föreslår en kommunalskattebroms. Förslaget går ut på att den kommun som höjer skatten får sina bidrag från staten minskade. Om kommunerna tjänar mindre på att höja skatten på din lön kommer fler i första hand se över sina utgifter och se till att skattemedlen används på rätt sätt. Vi vill också stimulera till lägre kommunalskatt. Därför får kommuner som sänker skatten ekonomiskt stöd för detta.

Fortsatta skattehöjningar riskerar skada tillväxten i landet samtidigt som den långsiktiga finansieringen av välfärden hotas. En kommunalskattebroms skapar fler jobb vilket sin tur ger kommunen ökade medel och därmed fler möjligheter till bra utbildning, en god vård och en värdig omsorg. Det kommer Sverige behöva.

Var social, dela med dig!
,