Vems uppgift lösa lössen?

När myndigheter tycker olika vad ska då gälla? Frågan om löss har aktualiserat detta då experterna och yrkespersonerna inom skolan vill inte ha någon möjlighet att skicka hem barn med löss. De hänvisar till att samhällskostnaderna av vabbande föräldrar är för stor, att lössen inte är livshotande, samt att den socioekonomiska effekten av att skicka hem barn som inte åtgärdas är för stor.

Oklara regler om huvudlöss


Men de finns de som inte håller med.

Lusdrabbade ska inte stanna hemma


Johan Lindh på Smittskyddsinstitutet håller inte med.
Inte heller denna förälder som drabbats håller med, en fyrabarnsmamma som trots heltids-kammande inte blir kvitt lössen eftersom skolvärlden inte kan skicka en tydlig signal genom att skicka hem barnen.
https://www.hd.se/2015-05-08/fruktlos-kamp-mot-loss

1. Behovet av att gå hem måste vägas mot skolplikten, och vikten av att vara i skolan, barnet är ju inte sjukt och behöver eventuellt inte omedelbart gå hem, men kanske inte bör gå vidare från skola till fritids.

2. Enligt Försäkringskassan Förälder är det redan idag tillåtet att ta ut tillfällig föräldrapenning den dag som behandling mot löss utförs https://sv-se.facebook.com/foralder/posts/768619493219246 Information om detta bör dock genom förstärkas genom att ”Behandling mot löss” sätts som ett förtryckt alternativ på ansökan om VAB (via nätet och på blanketten).

3. Hur är situationen idag? Är det upp till skolhälsovården/förskolelärarna själva att ta beslut? Vid googling på VAB och löss så framkommer att många skolor/förskolor redan idag sänder hem barn som har löss.
4. Det största problemet ligger nog inte i att föräldrar inte gör första behandlingen, utan att man sedan inte följer upp med luskammning under två veckors tid. Många har inte luskam hemma.
5. Jag har föreslagit för skolhälsovården i min kommun att barnen från första klass borde få en luskam och en informationsbroshyr med sig hem. Har skolorna råd med varsin iPad till barnen, så har man råd med en kam. Nationell kampanj?

Extra: Avlustningsdagarna är en ideell organisation som jobbar med den här frågan. De har tagit fram information om löss på många språk redan. http://www.avlusningsdagarna.se/

Huvudlöss (Pediculus capitis) är vanligt förekommande och lever i huvudhår och hårbotten. Människors hygien, huruvida håret är rent, har ingen betydelse för djurets trivsel, utanför håret har dock lusen mycket korta livsvillkor (ett dygn). Den är helt beroende av människoblod som föda och klarar inte leva på andra värdar än människor. Enligt Läkemedelsverket är därför sanering av sängkläder, leksaker etc onödiga vid bekämpning. Spridning sker vid kontakt huvud mot huvud. Något som därför lätt sker i förskolans och de lägre årskursernas miljö.

Huvudlusens utbredning i Sverige kan inte vederläggas, enligt Läkemedelsverket säljs emellertid över 100 000 förpackningar per år. I synnerhet runt terminsstarten bryter epidemier lös på förskolor och skolor.
När löss identifierats på en skola rekommenderar Folkhälsomyndigheten att skolorna informerar föräldrarna så att de kan behandla sina barn. Läkemedelsverket rekommenderar att luskamning och behandling samordnas så att alla i förskolan kan undersökas och finkammas ungefär samtidigt.

Problem uppstår när detta inte hörsammas av föräldrar. Barn som behandlats riskerar då att återsmittas på skolan. En luskamning med rekommenderade medel är tidsödande och kostsam. Att använda medel behöver inte vara nödvändigt om kamningen är noggrann och systematisk, tidsanspråket är dock lika omfattande.

Om skolorna ges möjlighet och mandat att skicka hem barn som påträffas med löss, skapas incitament för föräldrar att hörsamma uppgiften att kamma sina barn. Möjligheten finns idag och får ses som rekommendation men bör inte regleras utan vara upp till varje förskola och skola att bestämma själva.

Var social, dela med dig!