Ändra regler för gruppförsäkring

Mina motioner försätter att uppmärksammas. Denna gång min motion om Sak och liv

CAROLINE SZYBER (KD) VILL ÄNDRA PÅ REGLERNA FÖR GRUPPFÖRSÄKRING
Kristdemokratiska riksdagsledamoten Caroline Szyber kräver i en motion att Försäkringsavtalslagen ändras när det gäller gruppförsäkringar.

Enligt Caroline Szyber hämmar den nuvarande utformningen av Försäkringsavtalslagen konkurrensen på gruppförsäkringsmarknaden, på ett sådant sätt att oseriösa försäkringsbolag kan sko sig på konsumenternas bekostnad.

Det hon tar sikte på är framför allt att om gruppföreträdaren säger upp samarbetet med försäkringsbolaget upphör gruppförsäkringarna för samtliga medlemmar/konsumenter som har gruppförsäkringen.

– Det innebär att gruppföreträdaren kastas in i ett administrativt och kostsamt kaos, där gruppföreträdaren tvingas börja om från ruta ett och teckna om varenda försäkring. Ideella föreningar och fackföreningar har ofta små resurser, med konsekvensen att det blir svårare för dem att byta gruppförsäkringsbolag. Konkurrensen såväl som konsumentnyttan sätts på undantag. Många medlemmar/konsumenter tycker även att det är obegripligt och ologiskt att deras försäkringar sägs upp mot deras vilja. Det är ungefär som att tvingas sluta prenumerera på en tidning för att denna byter chefredaktör, skriver Caroline Szyber i sin motion.

Enligt motionen öppnas ett tidsfönster för ett oseriöst försäkringsbolag att, när försäkringarna tvångsvis måste tecknas om – oberoende av om lagstiftning, samarbetsavtal, försäkringsvillkor, förhandlingsunderlag – säga att det rör sig om gruppförsäkring. Genom negativ avtalsbindning kan de sedan kvarhålla kunderna och hävda att det rör sig om direktförsäkring, heter det i motionen.

Caroline Szyber vill nu skriva om 17 kap. 14 § försäkringsavtalslagen på så vis att – under förutsättningen att försäkringspremierna inte blir högre för samtliga gruppförsäkringstagare och att omfattningen av försäkringen blir minst densamma – behöver gruppförsäkringen inte upphöra utan kan flyttas över till det nya gruppförsäkringsbolaget.

– Ingen av konsumenterna som har gruppförsäkringen lider då någon skada eller orsakas någon förlust. Föreningens eller fackförbundets administrationskostnader för att byta försäkringsbolag sjunker kraftigt, när försäkringstagarnas försäkringar inte behöver tecknas om. Möjligheterna för ett försäkringsbolag att trilskas med den förening som har lyckats förhandla fram bättre villkor för sina medlemmar minskas också. Likaså ökar incitamenten för föreningar och fackförbund att förhandla fram bättre gruppförsäkringsvillkor, skriver Caroline Szyber i sin motion.

Var social, dela med dig!