Regeringen felmedicinerar bostadsmarknaden

Pressmeddelande
Stockholm den 30 november 2017

Regeringen felmedicinerar bostadsmarknaden

– En fantasilös regering slår på bostadsmarknaden med fel verktyg. Det höjda amorteringskravet riskerar göra att bostadskedjan stannar av – människor blir kvar i boenden som inte passar för dem.

Det säger Caroline Szyber i en kommentar till regeringens besked att realisera Finansinspektionens förslag om höjt amorteringskrav.

– Med tanke på att bostadsmarknaden nu försvagas riskerar amorteringskravet bli en extra stöt som pressar priserna mera. Inte undra på att regeringens egen bostadsminister vädrat tvivel kring vad de håller på med.

– V i riskerar nu få en bostadsmarknad med kraftiga inlåsningseffekter där tröskeln till det ägda boendet gör att allt färre får sin bostadsdröm uppfylld.

– Det går att dämpa skuldtillväxten på andra sätt. Genom nedtrappade ränteavdrag som kombineras med inkomstskattesänkningar kan marknaden kylas på ett klokare sätt, avslutar Caroline Szyber.

Var social, dela med dig!