Låt familjerna bestämma själva

Skrev för någon vecka sedan i Ekuriren om att det är viktigt låta familjerna bestämma själva.

Regeringen har precis presenterat en utredning med förslag på en ny föräldraförsäkring. Den presenterades som ett ”modernt” förslag. Vi Kristdemokrater undrar när det blev omodernt att själv bestämma vem som vet bäst vad som fungerar för mitt barn och min familj?

Redan i dag kämpar många familjer för att få vardagen att gå ihop. Med förslaget skulle än fler familjer få problem eftersom de måste passa in i en mall som regeringen anser är bäst. Vi är övertygade om att föräldrarna, inte politikerna är bäst lämpade att själva avgöra hur de ska lägga livspusslet.

Dagens kvoterade månader föreslås öka från tre till fem månader. Det begränsar ytterligare den valfrihet där livssituation och lön ligger till grund för hur respektive familj väljer att fördela dagarna. Antalet dagar som kan tas ut före barnet fyller tre år minskas, från dagens 480 till 390 dagar och antal dagar totalt minskas från 480 till 460. Man tar dessutom bort de så kallade dubbeldagarna vid förlossning som möjliggjorde för familjen att bekanta sig med sin nya familjemedlem.

Vi tycker det är bra att man vill förnya föräldraförsäkringen. Men som förslaget är utformat är det snarare en likriktning, genom ökad detaljstyrning och inlåsning i färdiga modeller. Vi vill gå åt motsatt håll eftersom varje familj har sina specifika behov. Kristdemokraterna vill erbjuda maximalt med lösningar för föräldraförsäkringen. Vi är emot all form av kvotering och tycker att föräldrarna fritt ska få överlåta dagar mellan varandra och till närstående. Vi vill också ge full frihet att ta ut dubbeldagar där båda föräldrarna är hemma med barnet samtidigt.

För att komma åt att kvinnor kan få lägre pension om de är hemma längre med barnen vill vi att pensionsrätten för barnår förlängs samt att premiepensionen automatiskt delas lika för gifta föräldrar med gemensamma barn.

Familjer har olika förutsättningar och gör olika prioriteringar. I en tid då den psykiska ohälsan bland unga ökar krävs en familjepolitik som skapar möjligheter för familjer att spendera mer tid tillsammans. Kristdemokraterna kommer att fortsätta arbeta för alla barnfamiljers rätt att göra egna val och forma sina liv utifrån just sina förutsättningar eller sin livssituation. Vi vet nämligen att trygga familjer bygger ett tryggt Sverige.

Caroline Szyber

riksdagsledamot och civilutskottets ordförande (KD)

Pia Steensland

riksdagskandidat för Sörmland (KD)

Var social, dela med dig!