Fortsättning på #metoo

Igår skriver Désirée Pethrus och jag i Dagens arena ”Vi Kristdemokrater hoppas att #metoo är starten på en rörelse som ingjuter hopp i och bekräftar alla dem som tidigare inte vågat berätta. Att chefer och ledare nu kommer att ta anmälningar på allvar. Att förövare vet att de kommer att ställas till ansvar. Att var och en av oss visar civilkurage i vår vardagsmiljö och säger stopp när vi ser att någon utsätts.

Den ökade medvetenheten gör att beslut kring handlingar tas med öppna ögon där moralen avgör utgången. Då spelar det roll vilka värderingar och vilken etik vi vill att samhället ska bäras av.” http://www.dagensarena.se/…/kd-kvinnor-metoo-maste-motverk…/ uppmärksammas också av @omni.se och Legally yours

Vi måste gå vidare efter #metoo Diskussionen om värderingar har tidigare varit för snäv. Tack vare #metoo bredare och viktig debatt som är efterlängtad. Allt handlar inte om vad som är olagligt även olämpligt.

Läs hela artikeln här.

#metoo Alla förskolor och skolor ska ha ett porrfilter i sin digitala utrustning. Straffen för vålds- och sexualbrott behöver skärpas. Men viktigast i #metoo-kampen är den egna värderingskompassen, skriver Caroline Szyber, riksdagsledamot och vice ordförande Kristdemokratiska kvinnoförbundet och Desireée Petrus, riksdagsledamot KD.

#metoo gav oss ett besked. Vi måste på allvar stoppa sexuella, trakasserier, övergrepp och våld. Det krävs lagstiftning men också att vi etablerar värderingar och står upp för dem.

#metoos banbrytande genomslag har hittills inneburit ett antal upprop mot sexuella trakasserier och övergrepp. Det är politiker, jurister, lärare, militärer, poliser, skådespelare, journalister och många fler.

Flertalet är kvinnor, även om det naturligtvis också är män som drabbas. Det stora flödet av berättelser klargör att något som inte är rätt ändå fått fortgå. Att bristande medmänsklighet där egen tillfredställelse och maktbehov ställs framför möjligheten till jämställdhet i samhället.

Det räcker inte med en feministisk regering, eller inrättande av en jämställdhetsmyndighet för att allt ska bli bra.

Det räcker inte heller med höga bekännelser, akademiska diskurser och deklamationer, sådant kännetecknar snarare flera av de som pekats ut som förövare i upproren.

Det krävs ett personligt ansvar och en värderingsbas som likt en kompass talar om när en handling är oacceptabel. #metoo handlar om etik och moral
Alla kan bidra genom att ta samtal vid matbordet i hemmet, i fikarummet på jobbet, eller på föreningsmötet. Det måste finnas civilkurage att kunna säga ifrån i omklädningsrummet när samtalet börjar objektifiera och reducera.

Det ska också slutas upp, socialt såväl som arbetsrättsligt kring den som är offer. Alla arbetsgivare har enligt lag skyldighet att utreda anmälningar som de uppmärksammas på.

Alkohol ska inte ursäkta ett oacceptabelt beteende på personalfesten. När en person vet att alkohol förändrar dem negativt bör de ta beslutet att avstå från alkohol.

Personliga beslut gör skillnad, det är det som kommer till uttryck när moralen prövas.

Kristdemokraterna menar att regeringen snarast måste skärpa straffen för grova sexualbrott. Sex ska alltid bygga på frivillighet. En samtyckeslag är därför nödvändig, förövares oaktsamhet ska kunna bli straffbar.

I anslutning till just samtycke ska också understrykas vikten av att ett första ja inte är ett grönt kort att fara fram obehindrat därefter. Många historier som uppdagats bygger på att män uppfattat ett första ja och sedan helt saknat stopp-knapp.

Med #tystiklassen synliggjordes behovet att freda skolan från övergrepp. Skolan behöver närvarande vuxna, med en stärkt elevhälsa. Trakasserier på nätet ska hanteras på samma sätt som i verkliga livet. Alla förskolor och skolor ska ha ett porrfilter i sin digitala utrustning.

Vi vill också att straffen för vålds- och sexualbrott generellt skärps. Det är viktigt att det finns ett rimligt förhållande mellan brottets allvar och straffet. Kristdemokraterna har flera förslag för en stärkt poliskår.

Den arbetsbelastning som mord och skjutningar nu utgör medför enligt flera källor till att våldtäktsärenden läggs på hög.
Särskilt också bör uppmärksammas de som har svårt att höja sin röst. I hedersrelaterade situationer står kvinnor oerhört ensamma, där risken är att hela familjen vänder sig emot offret om hon berättar. Den skam som följer av ett övergrepp får bäras av offret själv.

Uppropet #underytan har skett i sluten grupp och dess vittnesbörd har i mindre utsträckning än andra kunnat företrädas av dess offer. Den nationella stödtelefonen som tar emot samtal om hedersförtryck tar dock emot rekordmånga ärenden.

Vi Kristdemokrater hoppas att #metoo är starten på en rörelse som ingjuter hopp i och bekräftar alla dem som tidigare inte vågat berätta. Att chefer och ledare nu kommer att ta anmälningar på allvar. Att förövare vet att de kommer att ställas till ansvar. Att var och en av oss visar civilkurage i vår vardagsmiljö och säger stopp när vi ser att någon utsätts.

Den ökade medvetenheten gör att beslut kring handlingar tas med öppna ögon där moralen avgör utgången. Då spelar det roll vilka värderingar och vilken etik vi vill att samhället ska bäras av.

Caroline Szyber är riksdagsledamot (KD), vice ordförande Kristdemokratiska kvinnoförbundet, KDK

Désirée Pethrus är riksdagsledamot (KD)

Var social, dela med dig!
,