Regeringen misstror föräldrarna

Skriver med Annette Asplund i Norrbotten kuriren.

Det finns få frågor där skillnaden är så stor mellan det eliten tycker och det vanligt folk. En sådan fråga är föräldraförsäkringen. Det är också en fråga där politikerna struntar blankt i vad folk tycker. Hur kan det komma sig? Den vanligaste uppfattningen är att folk helt enkelt tycker fel. Folk förstår inte sitt eget bästa. Därför måste politiker peka med hela handen. Elitism.

Föräldraförsäkringen attackeras från olika håll hela tiden. Försäkringskassan raljerar över föräldraskapet genom att utmåla mamman som någon som roffar åt sig pizzan. Företrädare från Timbro anser att föräldrar som vill vara hemma med sina barn kan ta ett lån. Regeringens utredning om hur en ”modern föräldraförsäkring” ska se ut kom fram till att den ska kortas och kvoteras. Men inte ens detta räcker. Socialdemokraterna vill mer. De vill tvångskvotera hela föräldraförsäkringen. För det duger inte att göra de val som vanliga föräldrar har gjort.

Regeringen misstror föräldrarna. Därför har de beställt en utredning som ska föreslå hur man kvoterar fram en politiskt korrekt idealfamilj. Så byggs inte förutsättningar för trygga, stabila och självständiga familjer med frihet att själva forma tiden med sina barn. Så värnas inte respekten för att familjer är olika.

Föräldrars Facebook-inlägg vittnar om – den rättfärdigade – upprördheten kring denna förenklade och raljerande bild av föräldrars tid med sina barn. Det är vänsterregeringen som har gett Försäkringskassan i uppdrag att få föräldrarna att dela mer lika på föräldraförsäkringen. Regeringen har även tillsatt en utredning som ska föreslå hur föräldrars möjlighet att använda föräldraledigheten ytterligare ska begränsas.

Kristdemokraterna anser att jämställdhet är viktigt. Vi vill därför undanröja hinder och skapa bättre förutsättningar för olika val – för både mammor som pappor. Vi föreslår bland annat att jämställdhetsbonusen återinförs, att dubbeldagarna ökas, att premiepensionen automatiskt delas lika mellan föräldrarna, att pensionen stärks för föräldrar, att det införs ett jobbskatteavdrag för föräldrar och att inkomsten skyddas för föräldralediga.

Vår övertygelse är att valfrihet inte står i motsatsförhållande till ökad jämställdhet. Den som förespråkar kvotering stänger däremot dörren till valfriheten.

Kristdemokraterna kommer i alla lägen ta strid mot familjefientliga förslag och värna familjers möjlighet att få ihop livspusslet. Vi säger nej till kvotering av föräldraförsäkringen.

För oss kristdemokrater kommer familjers förutsättningar alltid att vara vår prioritet. Familjers frihet att göra olika val och forma sina liv efter vad som passar deras livssituation. Vi vet att trygga familjer bygger ett tryggt Sverige.

Caroline Szyber (KD),

riksdagsledamot, familjepolitisk talesperson

Anette Asplund (KD),

riksdagskandidat

Var social, dela med dig!
, ,