Det politiska etablissemanget går emot väljarna

Skriver i Barometern.

Föräldraförsäkringen attackeras från olika håll och jakten på att tillrättalägga småbarnsföräldrars liv har bara börjat. I Försäkringskassans filmer förlöjligas föräldrar genom att jämföra föräldraledigheten med hur mamman roffar åt sig pizzan och fredagsmyset från pappan. Företrädare för Timbro tycker att föräldrar kan ta ett lån om de vill vara hemma med barnen. Regeringens utredning om hur en ”modern” föräldraförsäkring ska se ut visar att modernt tydligen innebär kortare tid med barnen och minskat utrymme för egna val. Men Socialdemokraterna vill gå ännu längre. De vill tvångskvotera hela föräldraförsäkringen. För de val som vanliga familjer gör duger inte enligt Stefan Löfven och Annika Strandhäll. Istället ska en politiskt korrekt idealfamilj kvoteras fram.

Få frågor visar på en sån avgrundsdjup klyfta mellan politiker och väljare som den om kvotering av föräldraförsäkringen. I en färsk SIFO-undersökning säger 8 av 10 väljare nej till kvotering av föräldraförsäkringen. Trots detta går de flesta partierna i helt motsatt riktning. Störst skillnad är åsikten mellan Socialdemokraterna och deras egna väljares. 67 procent av de socialdemokratiska väljarna anser att föräldrarna själva ska bestämma om fördelningen av föräldraförsäkringen. Men Socialdemokraternas politiska elit vill istället kvotera hela föräldraförsäkringen. Klyftan vidgas ytterligare.

Förändringar i föräldraförsäkringen påverkar familjers vardag och förutsättningarna för barns uppväxt, trygghet och anknytning till sina föräldrar. Ju mer fyrkantiga system som skapas, desto svårare blir det för olika familjer att få ihop sin vardag. Men Socialdemokraterna har slagit dövörat till. Så skapas politikerförakt.

Många av de samhällsproblem som Sverige idag står inför har koppling till familjernas villkor. Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar mer i Sverige än i andra jämförbara länder. Den utvecklingen har skett samtidigt som familjens och föräldrarnas betydelse har försvagats och barnens tid utanför hemmet har ökat från tidig ålder. Barnens välmående har mer och mer blivit en angelägenhet för förskola och skola. Samhället är också inne i en värderingskris och det är föräldrarna som bäst kan förmedla goda värden till nästa generation. Ekonomisk utsatthet och barnfattigdom, fallande skolresultat och ungdomsbrottslighet är flera exempel på samhällsproblem som bara trygga och starka familjer kan lösa. Att därför lägga förslag som ytterligare beskär föräldrars handlingsutrymme är inte bara märkligt utan huvudlöst.

För oss kristdemokrater kommer familjers förutsättningar att göra egna val alltid att vara vår prioritet. Vi säger därför nej till kvotering av föräldraförsäkringen. Vi tar i alla lägen strid mot familjefientliga förslag.

Madeleine Rosenqvist, (KD), vice ordförande Barn- och utbildningsnämnden Mönsterås

Caroline Szyber (KD), riksdagsledamot, familjepoltisk talesperson

Var social, dela med dig!