S-rapport tecken på förlorade år i bostadspolitiken

Pressmeddelande
Stockholm den 13 juni 2018

S-rapporten illustrerar den förlorade mandatperioden för bostadspolitiken

– Det har gått 4 år . I elfte timmen presenterar nu Socialdemokraterna med en intern politikutvecklingsgrupp äntligen intressanta förslag. Men varför tillsatte de som regeringsparti inte en offentlig utredning för skarpa lagförslag? De kunde gjort riktig politik men försatte chansen.

Det frågar sig Caroline Szyber i samband med att Socialdemokraterna idag presenterar sin rapport ’En ny social bostadspolitik’.

– Sen har vi det återkommande mönstret att socialdemokratin kopierar andra partiers förslag som sina egna. Deras förslag till bosparande för unga är i princip identiskt med vår eget. Även startlån är något vi efterfrågat av regeringen ett tag.

– Jag är ändå glad över det fokus på ägande av sin egen bostad som rapporten lägger. Det är en välkommen ny tongång som socialdemokratin en gång höll högt men tappat, avslutar Caroline Szyber.

Var social, dela med dig!