Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning

Fru talman
Avtalslagen fyllde häromåren 100 år. Det muntliga avtalet har varietén viktig del av Avtalslagen. Men när det ger ett utrymme för att utnyttja och lura personer. När vissa företag startad enbart för att bedriva i principen illegal verksamhet då måste lagstiftaren markera.

Säljarens inledande fras ”jag ska inte sälja någonting” glider över till ett erbjudande som missuppfattas. Sen kommer fakturan – telefonsamtalet har gått från störande till att bli en mycket dyr historia”. Konsumentskyddet vid telefonförsäljning måste stärkas. När en äldre person svarar i telefon och någon ringer från den organisation hon eller han varit medlem i under kanske 50 år – då finns förutsättningar för en viss tillit.

Denna tillit utnyttjas av telefonsäljare för att kunna göra en affär. Det kan vara din mormor eller farfar som går med på att teckna en prenumeration på lotter, åtminstone säger säljaren det. Sen står den äldre personen med en utökad månadsutgift och en mycket ansträngd plånbok. Konsekvensen av en mycket utstuderad säljstrategi mot en utsatt målgrupp vilken avslöjades i Dagens Nyheter i höstas.

Heter du Caroline?
Ja
Detta ja används sedan som bevis för att avtalet har ingåtts. Företag har klippt inspelningar för att få detta ja som svar på frågan ”Är du intresserad av denna produkt?” En äldre produkt kan bli osäker när det sedan påpekas att de svarat ja.

Många uppfattar idag telefonförsäljning som störande. När telefonen ringer, är det väldigt ofta en säljare med ett erbjudande. Den vanligaste orsaken till problem vid telefonförsäljning är enligt Konsumentverket att kunden upplever sig påprackad med något de inte förstått sig tacka ja till.

Graverande i dessa fall är inriktningen mot bindande prenumerationer på produkter. När målgruppen dessutom ringas in till äldre och personer med svag ekonomi eller språkkunskaper framskymtar en brist på skrupler som inte får gå oadresserad. Det finns alltså starka skäl att stärka konsumentskyddet vid telefonförsäljning.

Den aktuella lagskärpning vi idag debatterar att ett skriftligt krav kommer att krävas innan ett avtal kan slutas. Ett skriftligt krav ger en chans till klarhet om vilket avtal som ingås och när det ska starta. För Kristdemokraterna är detta ett krav vi drivit under en längre tid.

Kristdemokraterna hade dock gärna sett att lotteriverksamhet hade ingått i förslaget så att all telefonförsäljning förbjuds vid ett och samma tillfälle. Att Socialdemokraterna som själva har en lotteriverksamhet blir svaret skyldig varför detta inte inkluderas i denna produkt. I kritiken som framfördes mot Kombispel och A-lotteri av bland andra Folkhälsomyndigheten anmärktes på den utstuderade marknadsföringen gentemot grupper med mycket svag ekonomi. Kreditförsäljningen på spel är olaglig för andra aktörer inom spelbranschen. En god affärsetik väcker respekt och hållbara kundrelationer. Skriftlighetskravet är i detta sammanhang ett gott tillägg för att främja denna sak. Därför bör det gälla alla berörda.

Telefonförsäljning är i grund och botten ett positivt och seriöst verktyg för många företag, även om problem inom ramen för konsumentskyddet uppmärksammats under en längre tid. Det är därför välmotiverat och nödvändigt att skärpa lagstiftningen.

Vi i Alliansen ser det också som viktigt att något senarelägga datum för lagens ikraftträdande, eftersom företagen annars får mycket kort tid på sig från riksdagsbeslut till dess att de nya reglerna börjar gälla. Företagen behöver få rimlig tid på sig att ställa om säljsystem och utbilda personal. Vi föreslår därför att ikraftträdandet flyttas fram fem månader till den 1februari 2019.

Vad gäller formkraven på ett skriftligt medgivande är det viktigt att betona att lagen och rättstillämpningen inte får hindra företag och kunder från att ta vara på digitaliseringens möjligheter. Lagstiftningen ska vara teknikneutral.

Utifrån att lotteriverksamhet inte finns med i lagförslaget vill jag yrka bifall till reservation 1

Var social, dela med dig!