KD har alltid haft fokus på mindre barngrupper

Skrev debattartikel i förra veckan med partiledare Ebba Busch Thor om vår vallöfte om en lag om max 12 barn i små barngrupper i förskolan. MP skriver då replik där de låtsas att de är för detta. Så då skrev jag slutreplik: Nej MP har inte haft fokus på att minska barngrupperna de har haft fokus på genuspedagogik ”ett aktivt arbete med normkritiska perspektiv i förskola”.

För att ens kunna tala om innehållet i förskolans verksamhet behöver den fungera. Då behövs små barngrupper och Kristdemokraterna sätter alltid barnen främst.

Läs hela här på SvD

SLUTREPLIK | FÖRSKOLAN

Miljöpartiets Elisabet Knutsson försöker i en replik påskina att Kristdemokraterna inte tidigare har arbetat för mindre barngrupper. Det är helt fel. Som enda parti hade vi i valet 2014 en konkret modell och finansiering för mindre barngrupper, en liknande modell som vi föreslår nu. Vi vill införa en lag som innebär att små barn aldrig ska vara i en grupp med fler än 12 barn.

Elisabet Knutsson uttrycker en oro för barngruppernas storlek fram till 2014. Den avspeglas inte i MP:s valmanifest från samma år. Deras förskolepolitik består nämligen mest av fokus på genuspedagogik och normkritik, inte på minskade barngrupper. Stora barngrupper oroar heller inte MP i regeringsställning. Tvärtom konstaterar vänsterregeringen i vårbudgeten, liksom i Elisabet Knutssons artikel, att de är nöjda med barngruppernas storlek. Istället läggs småpengar på sidoprojekt och ”ett aktivt arbete med normkritiska perspektiv i förskola”.

Miljöpartiets oro för stora barngrupper finns heller inte på kommunal nivå. I tre av de fem kommuner som har störst andel stora småbarnsgrupper och flest barn per småbarnsavdelning är det Miljöpartiet som styr.

Samtidigt har pedagoger startat ett förskoleuppror. De vittnar om en ohållbar situation med stora barngrupper och stress. Personalen är utarbetad och föräldrar oroliga för sina barns välmående. Statistiken visar att drygt 55 procent av de allra minsta barnen går i barngrupper som är större än Skolverkets maximala riktvärde. Det är helt verklighetsfrånvänt när Elisabet Knutsson konstaterar att först om man inte lyckas få ned barngruppernas storlek till Skolverkets riktmärke så bör mer göras. Med dagens politik kommer det ta en evighet, men små barn kan inte vänta!

Miljöpartiet har haft makt att göra något åt den ohållbara situationen i förskolorna, men prioriterar inte frågan i varken regeringen eller i de kommuner där de styr. För att ens kunna tala om innehållet i förskolans verksamhet behöver den fungera. Då behövs små barngrupper och Kristdemokraterna sätter alltid barnen främst.

Caroline Szyber (KD)
familjepolitisk talesperson

Var social, dela med dig!
,