Morgondagens rättspolitik

Socialdemokraterna har vartenda år lagt en skuggbudget där rättsväsendet får mindre pengar – hur tänker de då undrar jag?

Hur kan fler brott klaras upp om antalet domare minskar? Hur blir vardagen för kvinnor och män säkrare av att brottsmålen skjuts upp, alternativt avskrivs? Menar Socialdemokraterna verkligen att vi har fått ett samhälle där tillräckligt många – eller för många – brott klaras upp? Vi i Kristdemokraterna och övriga i Alliansregeringen står för en motsatt politik. Det har vi gjort i fyra år, och det gör vi även under nästa mandatperiod. Genom förstärkta resurser till rättsväsendets alla delar kan alla former av brottslighet bekämpas.

Miljöpartiet har satsat på både det ena och andra i sina budgetar och om man ska försöka tyda någon satsning som varit bestående från år till år under mandatperioden så skulle det eventuellt då vara kriminalvården – vad de vill göra för satsningar är dock inte helt klart.

När det gäller Vänstern så har de inte riktigt förstått det här med budgettak. De ger ofta mer pengar till allt. Dock har de något emot Alliansens polissatsning. Innan förra valet var det många som hade känslan att polisen blivit mer svårtillgänglig. Därför gick Alliansen på val med löftet år 2010 ska det finnas 20 000 poliser i Sverige. Detta har vi uppfyllt.

Vänstern är totalt emot denna, jag kan inte göra annat än att undra; Hur kan fler brott klaras upp om antalet poliser minskar? Hur blir vardagen för kvinnor och män säkrare av att Polisen får mindre resurser? Menar vänsterpartiet att tillräckligt många – eller för många – brott klaras upp idag? Alliansregeringen står för en motsatt politik. Genom förstärkta resurser kan alla former av brottslighet bekämpas.

Fokus inför kommande mandatperiod om jag får önska blir hur vi ska få hela rättskedjan att fungera. Domstolarna måste vara tillgängliga och inom rimlig tid lösa tvister och utdöma straff. Idag kan det ta upp till 2 år från det att ett brott begåtts fram till dess att det kommer upp i domstol. Hur mycket minns ett vittne efter 2 år? Hur mår brottsoffret som aldrig från ett avslut?

Jag hoppas också att fokus blir på struktur inom polisen inte enbart mer resurser. Det behövs fler poliser i yttre tjänst. Medborgarna behöver se poliser i aktiv, yttre tjänst för att ha förtroende för verksamheten. Den lokale polischefen bör därför regelbundet diskutera problem, resultat och åtgärder med berörda kommunledningar, i syfte att effektivisera arbetet. Samverkan mellan polisen, socialtjänsten och skolan måste också bli bättre.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har aldrig samarbetat kring rättspolitiken. Därför ska det bli mycket intressant att se hur de ser på rättspolitiken och vad de går till val på. Om de nu lyckas enas

Var social, dela med dig!
, ,