Studentkampanj – fler bostäder, avskraffat fribelopp mm!

Idag var jag med Kristdemokratiska studentförbundet som har den fina hemsida http://www.studentmakt.nu/ Jag tycker studenters villkor är väldigt viktiga. Högre studier ger varje student möjlighet att söka efter kunskap och utveckla sina intressen. Hög kvalitet i den högre utbildningen och forskningen är en vinst för såväl den enskilda som för samhället.

Jag är glad att Kristdemokraterna i Stockholm är tydliga att de vill:

* Sänkta SL-taxan för studenter. Vi har inför studentrabbat men även ett prenumerationssystem som innebär att studenter inte ska behöva ligga ute med 500 kr, vi vill sänka priset ännu mer.

* Att det byggs fler studentbostäder och att fastighetsavgiften för studentbostäder avskaffas så hyran går ned.

Jag var idag på Lappkärrsberget och där vill jag det ska byggas fler studentbostäder men förutom Lappis kommer jag också arbeta för att delar av Värtahamnen, när det ska byggas om där skulle kunna bli en plats för fler studentbostäder. Finansmarknads, kommun- och bostadsminister Mats Odell har också fört en nära dialog med universiteten och högskolorna om att de måste upplåta mark för byggande och att Stockholm stad ska upplåta mark för byggande av student- och ungdomsbostäder på fler ställen i Stockholm.

* Höjda studiemedel. Studiemedelssystemet måte vara ekonomiskt hållbert för den enskilde studenten. Regeringen har redan i i år höjt studiemedlen med 350 kr och från årsskiftet höjs fribeloppet med 30 000 kr. Studiemedlet ska vara så högt att man inte ska tvingas jobba under terminstid för att klara ekonomin i vardagen, men självklart måste de studener som vill arbeta på sin lediga tid göra det. Å vi Kristdemokrater är tydliga med att när ekonomin tillåter det så ska fribeloppet avskaffas. Det ska inte staffa sig att arbeta vid sidan om studierna.

*Fri forskning. Politiker ska inte styra detaljstyra hur skattepengarna till forskning används. Enskilda forskare och forskningsområden ska värderas enligt kvalitet. Jag hoppas också avdragsgilla gåvor ska komma att gälla forskning inom en snar tid.

*Studenter med familj måste känna trygghet. Idag är den ekonomiska situationen för studenter som får barn väldigt svår. Detta då SGI, föräldrarpengen, beräknas utifrån föräldrarnas tidiagre arbetsinkomster. Vi vill att studiemedelssystemet ska bli generösare för studenter som blir föräldrar och att grundersättning för föräldrarpenning höjs.

Bild lånad från Kalle Bäck

Idag står jag i valstuga vid Karlaplan kl 10-12 och sedan 12-15 vid Sergelstorg, kom förbi och diskutera mera.

Var social, dela med dig!
, , , ,