Hem ljuva hem även för unga och studenter

Jag uppmärksammar denna helg situationen för hur svårt och dyrt det är för unga att komma in på bostadsmarkanden med två debattartiklar på ämnet.

Idag skriver jag om att det måste bli enklare att bygga studentbostäder och att det måste fokuseras på ungdoms- och studentbostäder i det befintliga beståndet. Läs och kommentera gärna.

Bilden visar tältande studenter så får det inte fortsätta.

Kort från artikel på Newsmill läs hela artikeln på länken

Bostaden är för de allra flesta människor den tryggaste platsen man vet. Det är ingen slump att uttrycket ”att känna sig hemma” är mycket positivt laddat. Tyvärr är det väldigt få unga som känner denna trygghet i Stockholm. Det är idag för många som står helt utanför bostadsmarkanden, att ha en kö som ger en lägenhet om 15 år, ja då står man faktiskt utanför bostadsmarknaden.

Det ska gå att bygga med lägre standard för att hålla nere priserna. Viktigt är då också att avskaffa fastighetsskatten för studentbostäder som idag leder till flera hundra kronors mer hyra i månaden.

Högskolor och universitet rätt att bygga studentbostäder och kommunerna upplåta mark för detta.

På Politikerbloggen skriver jag om att det måste bli lättare att bygga men det tar tid att bygga så viktigt att satsa på att förbättre villkoren för andrahandsuthyrning. För att locka fler att hyra ut en del av bostaden föreslår vi att schablonavdraget höjs från 12 000 till 18 000 kronor per år. Det är den del av hyresinkomsten som inte behöver beskattas.

Tillfälliga bygglov måste införas och det borde vara lägre krav för exempelvis bilparkering i anslutning till bostaden eftersom de flesta studenter inte har bil. Likaså borde byggreglerna för studentbostäder förenklas. Idag är kravet på avskiljbarhet, att skilja olika rum från varandra, undantaget till 25 kvadratmeter. Vi vill höja det till 35 kvadratmeter.

Har ni fler förslag på vad politiker kan göra för att hjälpa till hör av er. Jag lyssnar!

Var social, dela med dig!
, , ,