Afghanistan – nu och sen….

Tidigare i veckan hölls en väldigt fin minnesceremoni för den stupade svensken i Afghanistan i Bankhallen i riksdagen.

Tredje vice talman Liselott Hagberg höll ett bra anförande, se nedan

Ärade ledamöter, medarbetare och medmänniskor.

Vi har samlats här i dag för att hedra Kenneth Wallin, som i lördags stupade i Afghanistan under sitt arbete för den internationella fredsbevarande styrkan i Afghanistan.

På många platser i Sverige, och på plats i Mazar-i-Sharif i Afghanistan har tysta minuter hållits. Men det är viktigt att även vi i riksdagen genomför en ceremoni för att hedra de som stupat i fredens tjänst.

De svenska soldaterna är utsända genom beslut i svensk riksdag med mandat från FN. Afghanistan är ett land som är hårt drabbat av terror, krig och motsättningar. De som tjänstgör i Afghanistan gör det under svåra yttre omständigheter med förhoppningen om att göra skillnad för dem som har det allra svårast.

Det gör inte den sorg som bataljonen eller familj och anhöriga drabbas av mindre påtaglig. Våra tankar går nu till familj, anhöriga och vänner i Sverige och till de kamrater i bataljonen som förlorat en kollega och vän.

2001 gick 9000 barn i skolan i Afghanistan. Idag går 6 miljoner barn i skolan där, också flickor, vilket inte var fallet tidigare – Sverige har ett fortsatt ansvar. Enligt många är den internationella militära närvaron nödvändig och en förutsättning för att skapa just fred, säkerhet och en bättre framtid i landet. Vad som händer nu framöver vet vi om någon månad. Jag hoppas en bred uppgörelse mellan Alliansen och delar av oppositionen, vilket i fall lär blir Socialdemokraterna och Miljöpartiet om jag skulle sia, eller så måste Vänstern gå oss andra till mötes för vi ligger rätt nära varandra.

Var social, dela med dig!
,