Sluta straffa studenter

Under motionstiden ges att man som rikdagsledamot möjlighet skriva förslag till riksdagen. Det kan vara allt ifrån förslag på utredningar till åtgärdsförslag. Jag har lagt flera motioner och sitter ännu och skriver. En av dem har sin grund i att jag kampanjade på KTH och fick då höra att det var flera studenter som varit tvugna att betala tillbaka sudiemedel till CSN. Alla vi som studerat på högskola eller universitet har något gemensamt – vi har svurit över CSN många gånger. CSN detaljstyr högskolorna och universiteten och det senaste exemplet på detta är att KTH-studenter inte får ut det studiestöd de har rätt till då terminerna ”ligger fel”, trots att studier skett på heltid.

KTH-studenterna kan framöver inte skriva tentorna i december utan alla måste nu skriva tentor i januari. Detta då fördelningen av poäng måste vara jämn mellan höst- och vårtermin. Konflikten har gått så långt att KTH nu tvingas anställa sina studenter för att det ska få ut det studiestöd de har rätt till. I praktiken innebär det att skolan nu måste hitta arbetsuppgifter till de 100-150 studenter som drabbats och överklagat.

Regeringen har redan i år höjt studiemedlen med 350 kr och från årsskiftet höjs fribeloppet med 30 000 kr. Studiemedlet ska vara så högt att man inte ska tvingas jobba under terminstid för att klara ekonomin i vardagen, men självklart måste de studenter som vill arbeta på sin lediga tid göra det. Kristdemokraterna är tydliga att när ekonomin tillåter det så ska fribeloppet avskaffas. Det ska inte straffa sig att arbeta vid sidan om studierna.

Läs hela motionen här. Fokus är att studiemedelssystemet måste utformas så att studenter inte riskerar att mista studiemedel trots att de läser rätt antal högskolepoäng.

Var social, dela med dig!
, ,