Fördomar om KD skrämmer vs Steg mot ett tydligare parti

Idag, precis en månad efter valet, presenterade den av KDU tillsatta kriskommissionen sin rapport med namnet Steg mot ett tydligare parti. Jag har ingått i gruppen och det har varit en intensiv period men tyckte vi kom långt i vår analys på denna korta tid. Delar av våra slutsatser presenterade vi genom en artikel på DN-debatt med rubriken Fördomar om KD skrämmer, nu hade vi inte själva satt rubriken med den fokuserade på den fördomsgrupp vi föreslår ska tillsättas. Ett utdrag ur artikel:

Partiet dras med en rad förutfattade meningar. De vanligaste är att man måste vara kristen för att rösta på partiet och att vi är homofober. Fördomarna skrämmer i väg potentiella väljare och hindrar tillväxten. En del framhäver att partinamnet i sig är ett hinder och flera partimedlemmar har talat om ett namnbyte.

Kriskommissionen menar att det inte är namnet i sig som är problemet utan politikens innehåll och sättet att kommunicera politiken. Vi föreslår i stället att en ”Fördomsgrupp” tillsätts som återkommer med förslag på hur vi ska förhindra att fördomar gror och får fotfäste. Gruppen ska analysera och återkomma med förslag – avseende både politikens innehåll och kommunikation – för att riva barriärer och fördomar om partiet.

Efter flera tillbakagångsval i rad är det ofrånkomligt att det mullrar på olika håll i partiet och att ledarskapsfrågan bubblar upp. Att byta ledare har definitivt inget värde i sig, men det är av högsta vikt att det ledarskap som ska föra Kristdemokraterna framåt de närmaste åren är berett att hantera svåra frågor. Annars kommer krisvalet 2010 följas av ett val om fyra år som riskerar att fullständigt radera ut Kristdemokraterna från den politiska kartan i Sverige.


Vi lyfte också namnfrågan som vi inte tror är lösningen utan att det handlar om politikens innehåll och sättet att kommunicera politiken. Nu gäller det att det blir tydligt vart Kristdemokraterna är på väg. Vilka värderingar som binder ihop samhället vill vi ställa i skyltfönstret? På kvällens seminarium om rapporten ordnad av FFFF var det mycket diskussion om verklighetens folk och politikens gränser och den borgliga debattören Fredrik Segerfeldt sa: ”Verklighetens folk har ännu inte hört begreppet.”

Det var en diskussion om förändrings / förnyelse arbetet

Charlie Weimers tryckte på vikten att partiledningen tog kommandot och fortsätter det förnyelsearbete som pågår, han sa ”att det gått långsamt beror mycket på att man försöker foga samman olika viljor. Men att det inte stämmer att inget hänt de senaste åren utan att partiet gått igenom en del olika processer.”

Partisekreterar rollen, där igen ville nämna namn på lämplig kandidat

Jessica Nyberg sade att ”Partisekreterare är en otroligt svår roll och därför är det otroligt viktigt att veta vilket uppdrag och mandat som personen har”.

Sedan var det långa diskussioner om Kristdemokraterna ska kallas konservativt eller inte där Weimers sa han tycker det och Slottner tyckte han inte känner igen sig alls och snarare ser Kristdemokraterna som en ”social radikal rörelse”.

Jag hoppas att debatten om hur partiet ska växa fortsätter under hösten och ser fram emot framtidsgruppens redovisning men den dröjer några månader till.

Läs hela rapporten här. SVT Kunskapskanalen kommer sända från seminariet imorgon onsdag kl 14.30, samt i repriser kommande dagar. Titta här.

Uppdatering:

Idag intervjuas jag på Politikerbloggen, läs här.

Hägglund skriver bra artikel DN-debatt och börjar beröra problemen och politikområden. Som sagt debatten är igång och kommer fortgår….

Var social, dela med dig!
,