Parentation för att hedra Kenneth Wallins minne

Igår kvällen nås jag av den tragiska nyheten att en svensk omkommit i Afghanistan och två skadats. Ett av mina första blogginlägg handlade de två svenskar som omkom tidigare i år. Jag skrev då:  Mina tankarna går till de anhöriga till de två svenska soldaterna som tragiskt omkommit i Afghanistan. De två svenskarna gav sina liv för frihet, fred & stabilitet.

KDU har tagit ett bra initiativ att stödja våra soldater med sin Stöd våra soldater – kampanj Stödvårasoldater.se

Jag ser säkerheten som en förutsättning för att de humanitära- och biståndsinsatserna ska kunna genomföras, och känner en stora tacksamhet för de svenska soldaternas insatser.

Jag står fast vid samma ståndpunkt än att vi behövs på plats i Afghanistan men det som blir allt tydligare är att de svenskar, som lever med livet som insats för människors rättigheter, inte känner att de får respekt för deras insats. De borde hedras bättre, det gäller alla och alltid, inte enbart när någon tragiskt omkommer. ÖB sa det fint om den stupade soldaten: En uppoffring vi aldrig får glömma.

Idag tog därför Fredrick Federley och jag initiativ att skriva till talmannen för att framföra att vi vill att det hålls en parentation för att hedra Kenneth Wallins minne. Ni ser brevet nedan.

Stockholm 2010-10-17

Till talman Per Westerberg

De svenska soldater som är utstationerade i Sveriges tjänst i världens oroshärdar i syfte att värna demokrati, mänskliga rättigheter och civilbefolkningars välmående befinner sig ofta i svåra situationer. De är konstant i mycket riskfyllda situationer på vårt uppdrag. Många soldater har genom åren blivit skadade och tyvärr har 5 soldater har dött under sina viktiga uppdrag.

Söndagen den 16 oktober dog den svenske soldaten Kenneth Wallin under tjänsteuppdrag i Afghanistan. Vi anser att det vore på sin plats att riksdagen under den kommande veckan höll en parentation för att hedra Kenneth Wallins minne. Det vore en viktig signal till de svenska soldaterna att deras insatser i svåra situationer och konflikter inte är glömda av dem som sänt dem på uppdrag.

Det vore också en tydlig signal och ett hedrande till de soldater som befinner sig i fält att vi ger dem vårt fulla stöd i sin viktiga gärning för fred, demokrati och mänskliga rättigheter.

Caroline Szyber                               Fredrick Federley

Var social, dela med dig!
, , ,