Motion är inte träning

Nu var det några dagar sedan jag bloggade men tro inte det är för att jag ligger på latsidan. Jag har denna vecka haft mina första möten med justitieutskottet (JuU), följt budgetdebatten och läst massa budgettexter men framför allt skrivit motioner. Ja med motion avses inte träning dessa dagar utan med att skriva motion åsyftas den allmän motionstid som innebär att då får man motionerna om i princip vad man vill. Det får inte vara budgetpåverkande (klart kryptisk för det mesta är ju det) och sedan ska vi i majoritet inte lägga motioner i eget utskott, så för min del blir det inga motioner som kan hamna i JuU. Det finns dock väldigt mycket annat att motionerna om och min första motion är redan lagd och handlar om att inrätta en biståndsfond, tanken är:

För att få en bättre långsiktighet och säkerhet i det bilaterala biståndet bör Sida få en möjlighet att under år med ökade anslag lägga undan mindre medel för att under senare år täcka minskningar av anslagen, exempelvis i en utvecklingsfond. På så vis skulle Sida och deras ramorganisationer få en säkrare verksamhet och större möjlighet att utveckla långsiktiga mål tillsammans med samarbetspartners och mottagarländer.


Sedan skrivs för fullt också på eftervalsanalysen rapport som skrivs av den av KDU tillsatta kriskommissionen, där jag ingår, vi presenterar på tisdag vår analys dels på presskonferens och sedan med seminarium på kvällen som ordnas av FFFF. På fredag håller också den kristdemokratiska tankesmedjan Civitas seminarium på liknande ämne. Viktigt att dessa diskussioner hålls. Idag spekulerar många tidningar om namnbyte efter en artikel i SvD. För egen del kan jag säga att jag inte tror att det är namnet som är partiets största problem utan vilka frågor som lyfts fram och vilka frågor som partiet kopplas ihop med mer om detta framöver.

Var social, dela med dig!
, , ,