Sverige behöver ett oberoende resningsinstitut

Idag skriver Peter Althin, Otto von Arnold, Maria Wilhelmson och jag på Brännpunkt om behovet av ett oberoende resningsinstitut. Det finns flera exempel på fall där nya genomgångar av utredningen eller nya fakta talar för att någon blivit oskyldigt dömd, men resning kan inte beviljas eftersom Högsta domstolen i princip endast tar upp fall som kan vara prejudicerande. Detta är ett allvarligt rättssäkerhetsproblem i Sverige.

”Det måste bli lättare att få resning i brottmål, som i till exempel Norge, där det finns ett resningsinstitut. Det är fristående från ordinarie domstolar och åklagare och har befogenheter att göra egna undersökningar och begära polisundersökningar. Vem som helst kan vända sig till institutet och staten bekostar undersökning och ny prövning om institutet anser att ett fall bör tas upp på nytt.

Vår rättstrygghet måste stärkas. Ingen skyldig ska gå fri, men ännu viktigare är att en oskyldig till ett brott inte fälls. När det sker måste det finnas möjlighet till upprättelse. För personens egen skull, men även för offrets. Om fel person döms går den verklige förövaren fri. Därför måste det bli möjligt att rätta till en felaktig dom.”

I dag satt jag också i en debatt hos Rättsstatens vänner på just tematResningsinstitutet – den yttersta garantin för rättssäkerheten?”

Det var en intressant paneldiskussion med bland annat den norske advokaten Erling O. Lyngtveit som berättade om det norska systemet. Moderator var Peter Nobel, juris doktor och före detta DO. Sedan satt Johan Munck, justitieråd och fd ordförande i HD med och Sven-Erik Alhem, fd överåklagare nu egenföretagare rättskonsult och ordförande i Brottsofferjourernas Riksförbund.

I höstas lade vi i Kristdemokraterna en motion som Otto von Arnold skrev under där vi vill ha en utredning.

Sedan den första juli 2004 är det bara JO och JK som automatiskt får sina fall prövade i Högsta domstolen, HD. Riksåklagaren måste begära prövningstillstånd och får ja i tre av fyra fall. Högsta domstolen prövar även mål som överklagas från någon av de sex hovrätterna i landet. Huvudregeln är att HD ger prövningstillstånd endast om fallet har prejudicerande verkan, det vill säga kan ge ledning i hur liknande fall ska bedömas i framtiden. År 2009 fick Högsta domstolen 4 738 ansökningar om prövning. Endast 118 stycken beviljades. I praktiken blir hovrätten högsta instans i de allra flest mål.

Var social, dela med dig!
,