Se över kassettersättningen

Idag skriver jag på SVT-debatt med min partikollega Otto von Arnold om kassetterästtningen om att det inte är rimligt att höja kassettersättningen. Tanken må har varit god från början men tekninken har förändrats. Vi använder USB-minnen, hårddiskar och tomma CD-skivor för att spara dokument och semesterbilder. Läs artikel här, se nedan delar av den

Vad Copyswede vill göra är att införa en avgift som läggs till priset på produkter som är särskilt ägnade åt privatkopiering. Det är idag möjligt att lagligt kopiera musik och annat upphovsrättsligt skyddat material för eget bruk. En avgift tas dock ut för att upphovsrättsinnehavare som artister och författare inte ska bli utan ersättning när deras musik eller böcker kopieras.

Vi tycker det är självklart att upphovsrättsinnehavare ska få ersättning för sitt arbete, men enligt Elektronikbranschens uppskattningar används externa hårddiskar och USB-minnen i första hand för lagring av saker som inte är upphovsrättsskyddade, det vill säga de används mest för privata ändamål som att spara semesterbilderna. Enligt reglerna i den så kallade kassettersättningen, lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, ska avgift endast tas ut på produkter som är särskilt ägnade åt privatkopiering, och det är inte externa hårddiskar och USB-minnen och därför finns det inte heller någon anledning att ta ut en avgift.

Jag känner att jag personligen skulle kunna gå längre och inte enbart säga nej till höjningar utan att diskutera kassettersättningens vare eller icke vare.

nätet och i media förs en del diskussioner men jag vill gärna breda denna. Hur tror ni man skulle kunna lösa detta betalningstekniskt? Är kassettersättningen bästa lösningen?

Var social, dela med dig!
,