Butiksägare ska inte införa skampåle

Idag skriver jag på Aftonbladet om hur Dollarstore behandlar snattare.

Dollarstores tanke att låta människor bära runt en skylt med texten ”Jag är en tjuv” öppnar upp för en utveckling där privata aktörer själva bestraffar dem som utfört ett brott. En sådan utveckling hotar det svenska rättssystemet.

Snatteri och butiksstölder ska motverkas och motarbetas. Men rätten att bestraffa kan inte ligga hos butiksägaren eller annan som utsatts för brottet. Rätten att bestraffa finns inom rättsväsendet och så måste det fortsätta att vara.

Så vitt jag har förstått av vad som framkommit gällande Dollarstores behandling av snattare så sker detta innan polisen har kommit till affären och kunnat göra sitt arbete samt att rättsväsendet därefter haft möjlighet att döma ut sitt straff. Det handlar alltså om att döma personer på förhand.

Visst, det finns de snattare som tas på bar gärning. Likväl ska ingen dömas på förhand. En butik har rätt att kräva en administrativ avgift på upp till 1 500 kronor av någon som ertappas med snatteri men detta bör drivas i ett civilrättsligt förfarande. Inte genom att en person tvingas arbeta i en butik. Att dessutom i det läget hänga en ”snattarskylt” på personen gör knappast saken bättre. Själva bestraffningsmetoden som Dollarstore använder sig av är alltså mycket tveksam.

Läs hela artikel här och alla de kommentarer som inkommit. Läs media som uppmärksammat Dollarstore.

Var social, dela med dig!