Stoppa fiskeavtalet med Marocko

Idag skriver debattartikel på Europaportalen med mina partikollegor som sitter med mig i EU-nämnden. Vi måste stoppa olaglig exponering av Västsahara och därför bör vi stoppa fiskeavtalet med Marocko.

I nästa vecka kommer EU:s jordbruks- och fiskeministrar att mötas för att besluta om en förlängning av avtalet. Det är att yttersta vikt att Sverige, genom Eskil Erlandsson, röstar nej även denna gång. Alliansregeringen måste fortsätta att sända en tydlig signal. Vi kan inte skriva under ett nytt avtal utan att först försäkra oss om att det är i den västsahariska befolkningens intresse. Representanter för den sahariska befolkningen måste involveras i avtalsskrivandet, om inte måste de västsahariska vattnen undantas.

Det är anmärkningsvärt att övriga EU-ländernas regeringar kan acceptera fiskeavtalet. EU-parlamentet har uppmanat Marocko att följa internationell rätt när det gäller exploateringen av Västsaharas naturtillgångar. Flera rapporter har visat att Västsaharas naturtillgångar exploateras utan att detta gynnar lokalbefolkningen.

Även EU:s jordbruksavtal med Marocko bryter mot folkrätten. Allt fler jordbruksprodukter odlas i de ockuperade delarna av Västsahara. Arbetet utförs huvudsakligen av inflyttade bosättare och ingår i Marockos strategi för att integrera Västsahara. Ändå gör EU ingen skillnad på produkter från Västsahara och produkter från Marocko.

En av FN:s många resolutioner till stöd för avkolonisering, Resolutionen 1974 om Staters Ekonomiska Rättigheter och Skyldigheter, förbjuder stater att stödja eller främja ”investeringar som kan innebära hinder på vägen mot självbestämmande”. Delar av EU:s jordbruksbistånd används bl a till infrastrukturprojekt även i det ockuperade Västsahara. Vi kräver att även detta upphör.

Läs hela artikel här.

Var social, dela med dig!
,