Kurdernas situation i västra Kurdistan

 
På mötet som jag var på förra lördagen antog vi några punkter. Bra tycker jag och detta kommer vi arbeta med nu såväl organisationerna som vi politiker. Läs mitt blogginlägg från förra helgen. Jag lovade att återkomma med politiska kraven och de kommer nedan.

Stockholms internationella konferens om kurdernas situation i västra Kurdistan (Syrien)
Myndigheterna i Syrien respekterar inte de grundläggande mänskliga rättigheterna. Människor förföljs systematik, arresteras och sätts i fängelse godtycklig. Regim kritiker torteras och försvinner för sina åsikters skull.
Det lever 2,5 miljoner kurder i västra Kurdistan. Situationen för de 300 000 identitets- och papperslösa kurder är outhärdlig. Kurder tvingas på massflykt till främst Libanon och väst Europa. Kurdiskan är sanktionerad i hemmet. Dekret 49 från 2008 har lamslagit och förlamat det kurdiska folkets sociala verkligheten. De folkliga vreden mot diktatoriska styren i norra Afrika och Mellanöstern har nått Syrien. Den civila folkliga resningen för bl.a. demokratiska fri-och rättigheter gagnar oss alla. Det Syrien utövar mot kurder är obarmhärtig och förkastlig.

Vi deltagare och medvärkande kräver att:
– Fultmedborgarskap åt alla kurder
– Frige alla politiska fångar
– Upphäv ”dekret 49

– Låt kurder utöva sitt eget språk utan begränsningar
– Folkrätten åt kurder.

Var social, dela med dig!