Kriminalvården måste hjälpa även frigivna fångar

Idag skriver jag på Newsmill om kriminalvården.

Kriminalvården ska ge interner verktyg att ta till vara sina liv, utveckla sina färdigheter och kunna gå ut i frihet utan att komma tillbaka till kriminalvården. I mycket handlar det om att behandla människor som är drogberoende. Det är oerhört viktigt att samhällets stöttning fortsätter även efter frigivningen genom hjälp till bostad, arbete, utbildning och andra återanpassande åtgärder för att möjligheten att kunna leva ett liv utan brottlighet ska maximeras.

Kriminalvården ska ge interner verktyg att ta till vara sina liv, utveckla sina färdigheter och kunna gå ut i frihet utan att komma tillbaka till kriminalvården. I mycket handlar det om att behandla människor som är drogberoende. Det är oerhört viktigt att samhällets stöttning fortsätter även efter frigivningen genom hjälp till bostad, arbete, utbildning och andra återanpassande åtgärder för att möjligheten att kunna leva ett liv utan brottlighet ska maximeras. När fångar friges utan vettig sysselsättning, utan bostad, utan socialt nätverk drivs de återigen rakt i armarna på de kriminella kretsarna. Det är oerhört viktigt för en frigiven att få ett arbete eller en praktikplats så man får ett konstruktivt socialt nätverk och en stabilare privatekonomi. Bostaden är viktig för att inte hamna i bostadslöshetens onda cirkel som präglas av missbruk, rotlöshet och brottslighet. Det är också här viktigt att betona det civila samhällets betydelse, inte minst när det gäller det sociala sammanhanget. Föreningar bör uppmuntras att finnas med som en del i livet innan och efter frigivningen.

Att ha en helhetssyn är a och o. Det förebyggande arbetet är grunden men också att klara upp brott och bryta brottets bana. Drivkraften i detta är att se människan. Den som blivit utsatt för eller riskerar att bli utsatt för brott men också den som har begått brott. Denne person ska få en tydlig markering om det fel som har begåtts men efter avtjänat straff få en verklig möjlighet att leva ett liv utan kriminalitet. Vi har en skyldighet att göra allt för att det ska vara möjligt. För allas vår skull.

Läs hela artikeln här.

Var social, dela med dig!