Vi kan och vill utan kvotering

De senaste dagarna har det varit livlig debatt i media om kvotering och icke kvotering. SACO skrev intresant på DN debatt igår att kvinnor de facto får högre löner när de förhandlar individuellt.

Kvinnor kan och vill utan kvotering, mer om det skriver Ebba Busch och jag på politikerbloggen på internationella kvinnodagen.

Idag är det den internationella kvinnodagen. En dag att påminna oss om att vi inte lever i en jämställd värld. Det finns mängder med stundtals deprimerande statiskt kring löneskillnader eller att män och kvinnor bemöts olika i vården. Men något som alltmer har kommit att bli ett problem för jämställdheten är debatten om kvotering.

Vi anser att det finns många fler kvinnor som passar för exempelvis ledande positioner inom både det offentliga livet och näringslivet än det antal som idag innehar dessa poster. Det finns både synliga och osynliga hinder för kvinnor. Men dess problem löses inte genom att ge sken av att kvinnor är mindre kompetenta och därmed behöver kvoteras in. Risken är överhängande att kvinnor betraktas som kvoterade för att förbättra statistiken eller för att det kommit tvingande lagar. Detta riskerar att drabba enskilda kvinnor som kämpat sig till positioner eller getts ett förtroende. Vem tjänar på att vi undergräver kvinnors kompetens genom att se till att deras legitimitet i arbetslivet fortsatt ifrågasätts genom användandet av kvotering?

Läs hela artikeln här.

Var social, dela med dig!
,