Vård efter behov och på lika villkor – en mänsklig rättighet

I december i mellandagarna skrev jag en artikel om hur jag vill att migrationspolitiken ska ske ut och att jag kände att den migrationspolitiken som förts ett tag i Sverige inte var bra. Jag var redan i valrörelsen tydligt med att jag vill ha en human migrationspolitik och att för mig så är det skillnad mellan migration och integration. I den första finns tydliga skäl för att en asylansökan ska bifallas, tyvärr missförstås politiken när den blir juridik. När det gäller att någon sedan fått uppehållstillstånd och ska integreras så har tyvärr integrationen varken fungerat under slutet på 80-talet när S regerade, den Borgerliga regeringen gjorde allt för lite 1991-1994 och de tolv åren Socialdemokraterna sedan styrde togs tyvärr inte så många steg för en förbättrad integration. Att viljan finns är en sak men viljan måste inte bara finnas hos politiker, där ska kunskapen finnas och lyhördheten för att se att viljan ska finnas hos alla dem som kommit till Sverige. Integration måste handla tydligare och rättigheter och skyldigheter men också en förståelse att vi människor är olika och vill olika. Alla passar inte för att studera, vissa är födda företagare och då är det också det de ska få möjligheter att göra. Jag är också tydlig med att jag tycker att integrationspolitiken var eftersatt under Alliansens förra mandatperiod och det är mycket möjligt detta lett till att fördomarna under för lång tid fått florera så att SD ganska enkelt kunde göra lögner till sanningar, i vart fall hos vissa blev det sanningar, genom att upprepa dem flera gånger. Att ”de jobbar inte” och ”de kommer och tar våra jobb” helt motsäger varandra funderar nog inte SD:s väljare på utan man tar det påstående som passar bäst i ens egen vardag och köper det rakt av.

 Åter till migrationen och den artikel jag skrev i vintas.

Om domsluten i migrationsdomstolarna skiljer sig markant från vad som var regeringens mening så är det förstås upp till migrationsministern att föreslå lagändringar eller driva förändringar genom regleringsbrev. Den nya instans- och processordningen är riktig, men man kan inte som migrationsminister påstå att man på grund av den inte kan göra förändringar av riktlinjer. Om Sverige ska ha en generös asyl- och flyktingpolitik så behöver vi en migrationsminister som är beredd att ta strid för människovärdet och kan driva förändringsprocesser för att inom den nya process- och instansordningen nå en mer human linje.”

Jag tycker inte det är rätt att migrationsministern går ut och dömer ut en utredning när dels Alliansen har en migrationsöverenskommelse med Miljöparitet och dels då vi är tre partier i Alliansen som uttalat oss positivt till utredningen. Kristdemokraterna har varit drivande att få till en utredning och jag hoppas nu inte att denna läggs i en byrålåda för att migrationsministern avfärdad den utan är lyhörda för vad remissinstanserna säger. Billström verkar ha glömt att utredningsdirektiven var tydliga utredningen skulle inte handlar om vård ska ges utan hur vård ska ges till papperlösa.

Jag tycker utredarens förslag är bra och att namnet på utredningen säger det mesta efter den internationella kritik som Sverige fått för att vi inte ha reglerat hur vård ska kunna ges till alla. Vård efter behov och på lika villkor – en mänsklig rättighet. Fredrik Reinfeldt har också i  i Ekot varit tydlig att reformen ska genomföras och att nu är fokus gällande finanseringen. Jag vill se en human migrationspolitik och kan i dagar som dessa inte låta bli att fundera på hur det skulle vara om något annat Alliansparti hade migrationsfrågorna…

Nyheter24:s nyhetschef Eric Rosén skriver också om ämnet och nej jag instämmer inte i allt men tycker det är mindre bra (väldigt politisk korrekt formulerat) att migrationsministern dömmer ut en utredning, som förövrigt inte ens ligger under honom utan under socialministern, så hårt.

”När det på onsdagen blev tydligt att moderaterna och Tobias Billström vill köra över övriga allianspartier och miljöpartiet trodde jag först att allianskollegorna skulle tiga stilla. Intern kritik brukar inte luftas högljutt inom den allians som imponerat i många år genom att alltid hålla ihop och komma överens.

Men denna gång hände saker plötsligt. Kristdemokraten Caroline Szyber, alltid med internationellt perspektiv och ambitionen att gå sin egen väg, spred såväl min kritik som chefredaktör Ehsan Fadakar jämförelse mellan Billström och Åkesson på twitter. Det betyder inte nödvändigtvis att hon instämmer i allt men det skulle inte ske om inte missnöjet var massivt inom alliansen.

Dessutom skrev flera centerpartister omedelbart en debattartikel på SvD Brännpunkt där de tonläget mot Billström är mycket skarpt. Migrationspolitiken är en stötesten och moderaterna blir allt ensammare om att, tillsammans med sverigedemokraterna, slåss för en kallsinnig hållning mot asylsökande och papperslösa.”

Var social, dela med dig!
, , , ,