Ta bort momskäpparna ur cykelhjulen

Idag skriver jag tillsammans med Klas Elm, ordförande för Svensk cykel om cykelmomsen vid reparation i Västervikstidning.

Skatter och moms är viktiga politiska instrument. I Sverige har receptet varit framgångsrikt. Mervärdesskatten har sänkts på tågresor och mer miljövänliga drivmedel för att stimulera miljövänligt resande. Även kollektivtrafiken har gynnats för att förbättra trafiksituationen.

Momsen på bokinköp har sänkts för att folk ska läsa mer. Inkomstskatten har sänkts för att göra det mer lönsamt att arbeta.

Nu är det dags att med samma effektiva verktyg stimulera cyklingen. Med sänkt moms på cykelreparationer gör vi det lättare att reparera cykeln och säkrare att cykla, utan att göra det svårt att köra bil.

Cykling gynnar folkhälsan och samhället i stort på flera plan, genom att minska utsläppen, minskar antalet allvarliga trafikolyckor, ger bättre hälsa, mindre sjukfrånvaro. Menar Alliansen allvar med sina löften om att förbättra miljön, trafiksituationen och folkhälsan måste man prioritera sänkt reparationsmoms. Ökad och säkrare cykling leder till stora vinster inom alla dessa tre områden.

Varför ska man tvingas betala högre moms på cykling än för taxiresor, hotellövernattningar och kollektivtrafik? Alla svenskar ska ha rätt att resa klimatsmart. För det ska väl inte vara en klassfråga att resa miljövänligt?

Läs hela artikeln här.

Var social, dela med dig!
,