Att kunna genomföra politik

Det har varit debatt om värt av att skriva motioner. Alla motioner avslås? Ingen läser dem? Man kan opinionsbilda på andra sätt. Viss sanning finns i det men ändå så många fel. Visst man kan inte bara lägga en motion och hoppas det ska leda till förändring utan man måste ju opinionsbilda.

Av de motioner jag lade förra året har dessutom två stycken gått igenom och två har nästan blivit tillgodosedda, vilket faktiskt är relativt ovanligt. De motioner som gått igenom är det dels motionen om ett minnesår för Raoul Wallenberg, läs mer här. Sen ytterligare en motion som gått igenom nämligen att utreda hur hyresrättens ställning kan stärkas. Så visst kan man säga mkt om motionsinstitutet men för mig är det ett bra sätt få fokus på frågor jag anser är viktigt men som jag kanske inte jobbar dagligdags med såsom rättsfrågor.

För mig som själv varit aktiv i bostadsdebatten kände jag att förutom att deltagit i debatter och skrivit artiklar ville jag även lägga konkreta politiska förslag det har jag gjort i en motion som gått igenom och gör igen genom att lägga en ny bostadsmotion.
Av de som blivit tillgodosedda och där jag jobbar för reell fördring så gäller det motionen om CSN och terminsindelning, där håller jag nära kontakt med utbildningsdepartamentet och sedan motionen om finansiella koalitioner mot barnpornografi så har mycket gjorts och utskottet var tydliga med att de håller med om att arbete ska fortsätta. Dessa frågor följer jag vidare men i annan form än för motioner.

Var social, dela med dig!
, , ,