Det ska vara enkelt att vara miljömedveten

Den enda långsiktigt hållbara lösningen på klimathotet är en förändring av de produktions- och konsumtionsmönster som råder i Västvärlden. Det krävs en mångdubbling av effektiviteten i energi- och materialanvändningen. Vi vet att de stora resultaten för att få en bättre miljö främst sker genom internationellt samarbete. Genom teknikutveckling, investeringar och tydliga incitament. Att det exempelvis ska kostar att smutsa ner. Att incitamenten  utvecklas för våra företag att värna miljön. Jag vill att det ska drivas en offensiv linje i de nationella och internationella sammanträdesrummen. Mycket mer kan göras politiskt. Men vi alla har också ett eget ansvar. Ett problem idag är dock att det är svårt att vara miljömedvetna.

Låt mig få ta några exempel på vad jag menar. De blir främst relaterade till Stockholm eftersom det är där jag själv bor, men jag är övertygad om att även den som inte bor i Stockholm känner igen sig eller utifrån resonemangen kan dra paralleller till den egna vardagen.

Många som bor i stan varken kan eller vill ha bil. Det innebär en stor kostnad, är ofta krångligt och dessutom väljer många bort bilen av miljöskäl. Man tar helt enkelt cykeln eller kollektivtrafiken istället. Att göra den vardagliga sopsorteringen med papper, glas, papper etc. går ofta bra men så fort du ska slänga något lite mer ”udda” blir det problem. Det är i princip omöjligt att lyckas med detta om du inte har bil. Återvinningsstationerna ligger ofta på platser dit det är svårt att ta sig utan bil och även om du skulle kunna åka kollektivt dit är det inte speciellt smidigt att ta med sig massa saker på bussen. Detta leder till att många slänger saker fel, ofta i de vanliga soporna. Här behöver kommunerna ordna så det blir enklare för dess invånare att lämna sitt avfall. Detta kan göras genom att utveckla befintliga miljöstationer, upprätta nya mer omfattande miljöstationer eller utveckla det system som finns för upphämtning av exempelvis miljöfarligt gods.

En annan sak är att de flesta av oss uppskattar om naturområden och parker är rena. De flesta av oss skulle aldrig drömma om att bara slänga skräp i skogen. Vi måste dock underlätta för människor genom att se till att det finns papperskorgar. Men det räcker inte med att ställa ut dem, de måste ju också tömmas. När en papperskorg är full ställer många skräpet bredvid vilket tyvärr kan få till följd att detta sprider sig på grund av vind eller djur. Min partivän Erik Slottner, vice gruppledare i stadshuset i Stockholm, har lagt ett mycket bra förslag för att råda bot på detta. Det går ut på att alla papperskorgar ska märkas med ett nummer och ett telefonnummer. På det sättet blir det enkelt att fullanmäla papperskorgarna och därmed öka möjligheterna till renare parker och promenadstråk. Exempelvis vra försöker med pant på engångsgrillar mycket lyckat i Stockholm.

Det måste vara fler än jag som stått i mataffären och försök panta burkar köpta på någon lokal butik eller restaurang. Eller utomlands för den delen. Automaten säger helt enkelt stopp och jag tvingas att slänga min burk i den vanliga papperskorgen. Självklart borde vi snarast få till ett enhetligt europeiskt system för pantning av burkar och flaskor.

Det måste bli enklare att göra de miljömedvetna valen. Helst ska dessa vara norm. Det ska vara smidigt att cykla – gärna gräddfiler för cyklister. Smidigt att sopsortera och panta. Smidigt att hålla rent i våra gemensamma utrymmen och smidigt att göra medvetna val i butiken. Det ska vara enkelt att leva miljövänligt och politiken ska underlätta och uppmuntra detta.

Var social, dela med dig!
, , ,