Utveckla Arlanda som Regionens tillväxtmotor!

I tider är SAS framtid diskuteras en hel del tänker även vi i Stockholm förutom på SAS på Arlandas framtid och vi ser det som viktigt att utveckla Arlanda.

– Arlanda flygplats är en viktig motor för ekonomisk tillväxt och välstånd i Stockholm och hela Sverige. När SAS gör neddragningar är det viktigt att fortsätta utveckla Arlanda. Nya direktlinjer är av största vikt för att regionen ska växa. Min målsättning är att Arlanda ska bli Skandinaviens största och mest attraktiva flygplats, säger Caroline Szyber (kd), distriktsordförande Stockholms stad.

– Bland de utmaningar som möter flygplatsen finns bl a buller- och utsläppsrestriktioner. Kristdemokraterna har drivit på för att göra det möjligt att åka pendeltåg till Arlanda, vilket blir verklighet inom kort. Detta kommer att minska flygplatsens koldioxidpåverkan avsevärt. Arlandas utveckling gynnas inte av att enskilda kommuner ställs mot varandra i en diskussion om hur olika inflygningszoner ska se ut. I stället bör länsövergripande beslut ske. Här måste landstinget vara en drivande aktör, gärna i samarbete med Swedavia och länsstyrelsen, säger Karl Henriksson (kd), distriktsordförande, Stockholms län.

Fakta:

Trafikverket mfl. Presenterade nyligen rapporten ”Stockholms internationella tillgänglighet”. Rapporten konstaterar att det finns en stor ekonomisk vinst för regionen om Stockholms internationella tillgänglighet kan förbättras genom bl.a. fler direktflyglinjer. Rapporten värderar att de direkta vinsterna för passagerare av att tio nya, direkta flyglinjer etableras i form av t.ex. kortare restid och ett ökat antal destinationer att välja på, är mellan 420 och 820 miljoner kronor.

Var social, dela med dig!
,