Stöd till brottsoffer

Någon frågade varför jag inte bloggat på länge, svaret är enkelt det har gått i ett på jobbet.

Förra veckan och denna massa möten, satt i nämndemannautredningen en halv dag, mycket förberedelser inför distriktsstyrelse och vårstämma, haft klass som jag visat runt i riksdagen, blivit intervjuad av holländsk tv om svenska sexköpslagen, varit på middag med justitieutskottet hos jusititieministern, tackat av både en duktig medarbetare i samordningen och en partikollega som slutar i riksdagen, talat på årsmöte om rättspolitik, gjort flera intervjuer, visat runt medlemmar från distriktet i riksdagen och skrivit artiklar. Snabb uppdatering av de senaste två veckorna.

Vill ni följa med i farten följ mig på Twitter – www.twitter.com/carolineSzyber eller min Facebook fanpage.

Just mitt twittrande omnämndes i SvD förra veckan! Makten har flyttats till Twitter! Å det rekommenderas att följa mig med roligt beskrivning!

Uttalar mig om polisens leg.kontroller i t-banan till Svt och i dagens Expressen (ej på nätet.)

Idag på internationella brottsofferdagen skriver jag om barn som brottsoffer i Dagens samhälle.

En av de värsta kränkningar en människa kan råka ut för är att bli utsatt för ett brott. Är det dessutom oprovocerat och våldsamt kan det ta mycket lång tid att bearbeta och fortsätter många gånger att påverka en hela livet. Samhället – och där räknar jag in oss alla både som enskilda och i form av ideella organisationer och det offentliga – har ansvar för hur brottsoffer bemöts och hanteras. Det gäller i extra stor utsträckning om det handlar om barn. Tyvärr får varken barn eller vuxna brottsoffer alltid det skydd och det stöd de borde kunna förvänta sig. Såhär på Internationella Brottsofferdagen finns det all anledning att lyfta fram brottsoffers situation.

Vi måste vara uppmärksamma på signaler om att det inte står rätt till. Grannar, förskolepersonal, sjukvård, vänner – alla måste vi våga agera. Barn som blir utsatta får ofta en misstro mot vuxna. De lägger ofta skulden på sig själva. Det måste alltid ses som mycket allvarligt om en vuxen utsätter ett barn för övergrepp. Vi får inte hamna i att försöka leta förmildrande omständigheter. Det är viktigt att hela straffskalan används vid den här typen av brott. Det ska självklart dömas ut kännbara straff för den som misshandlar eller på andra sätt begår övergrepp mot ett barn. Detta samtidigt som barnet får all tänkbar hjälp.

Det behövs speciell kompetens hos personer som arbetar med barn som har utsatts för övergrepp av olika slag. På många håll finns det brister – på andra ställen fungerar det relativt väl. Ett sätt att arbeta som finns i flera kommuner är Barnahus. Kristdemokraterna vill att fler sådana barnahus öppnas, de borde finnas i alla kommuner eller att alla kommunerna kan använda sig av dem genom samarbete över kommungränser. Tanken med barnahus är att underlätta barns möte med rättsväsendet genom att samla all kompetens på ett och samma ställe så att rättsväsendet, socialtjänsten, hälso- och sjukvården samverkar kring barnet på bästa möjliga sätt. Barn ska inte behöva slussas runt och berätta sin historia om och om igen. På barnahusen kan hela miljön utformas utifrån barns behov.

Ni kan också se debatt jag satt i tidigare i veckan på  Svt forum från kl 11.45. Bild från debatten tidigare i veckan.

Var social, dela med dig!
, , , ,