Skamlig diskriminering av romer

Igår var det romernas nationaldag och 47 dagar kvar till EP-valet. Jag skrev med Désirée på Europaportalen om den utbreda diskrimineringen av romer i Sverige och övriga Europa.

Diskrimineringen av Europas romer får inte fortgå. Den är direkt ovärdig de demokratiska rättsstater, med människovärdet som ledstjärna, som EU: s medlemmar skall utgöra. Det skriver Caroline Szyber (KD) och Désirée Pethrus (KD), kandidater i EU-valet.

Idag är det romernas nationaldag och det blir ännu en dag då diskriminering av romer är skrämmande accepterad såväl i Sverige som i övriga EU. Romer är en oerhört utsatt grupp. Många gånger står de allra längst ner i samhällets hierarki och andra människor väljer aktivt att på olika sätt markera avstånd.

Främlingsfientlighetens fula ansikte vinner snabbt mark i krisens Europa. I ett land efter annat höjs högljudda röster om krav på invandringsstopp och bisarra assimileringskrav. Protektionism och nationalism ses ofta som ”lösningen” på omfattande arbetslöshet och organiserad brottslighet. Det är en ”lösning” utan grund i analys, och en ”lösning” som i allt väsentligt strider mot principen om alla människors lika värde.

Främlingsfientligheten vinner mark också i Sverige, där ett av riksdagspartierna satt i system att sprida falsifierad och obehaglig skräckpropaganda om ”hotet” utifrån. Det är ett skapande av ”vi och de”, en syn på människan, som hör hemma i historiens mest undangömda skamvrå. Genom att sätta etniska och religiösa grupper mot varandra, skapar Sverigedemokraterna konflikter som helgar deras ändamål: ett Sverige där medmänskligheten offras på nationalismens altare. Det är inte ett Sverige som Kristdemokraterna vill se, varken idag eller imorgon.

Den fortsatta diskrimineringen av Europas romer är särskilt oroväckande. Från livegenskap och slaveri på 1300- talet i flera stater i Europa, till Hitlers och Stalins regelrätta försök till utrotning, till franska polisens hänsynslösa demolering av romska läger år 2012 – förföljelsen av romer på vår kontinent är skamligt. Diskrimineringen är vitt spridd, inte minst i östeuropeiska stater såsom Ungern, Rumänien och Slovakien, där det tycks fullt legitimt att behandla romer som andra klassens medborgare.

Sverige är inte heller här något undantag. Sveriges romer är sedan år 2000 en av våra fem, nationella minoriteter. I februari i år lanserade regeringen sin strategi för romsk inkludering för perioden 2012-2032, ett steg i arbetet för att bryta romernas utanförskap. Senare under våren uppmanade Europeiska kommissionen samtliga EU: s medlemsstater att omsätta sina nationella handlingsplaner för integrering av romer i handling. Det är hög tid att samtliga medlemsstater tar denna uppmaning på allvar.

Romernas situation ses alltför ofta bara som ett socialt problem, när det egentligen handlar om att förändra den rådande diskriminerande samhällsstrukturen. Det avstånd till majoritetssamhället som romerna själva delvis hjälper till att upprätthålla grundar sig i en rädsla att uppslukas och försvinna som folk. De fördomar och stereotypa bilder av romer som finns gentemot deras kultur, som är så väsentlig för dem, gör att de väljer att distansera sig för att kunna behålla den. För den som inte har ett eget land eller en gemensam religion blir det enda som kan utgöra ett ”vi” att hålla fast så starkt vid den egna traditionen.

Mot bakgrund av åratal av antingen tvångsassimilering eller utstötning är detta inte särskilt svårt att inse. Först när man inte behöver vara rädd att utplånas, och känner sig trygg i förvissningen om att få leva med respekt för den egna identiteten, kan man våga anamma delar av majoritetssamhället.

Diskrimineringen av Europas romer får inte fortgå. Den är direkt ovärdig de demokratiska rättsstater, med människovärdet som ledstjärna, som EU:s medlemmar skall utgöra. I snart tusen år har romerna varit bosatta på europeisk mark. Europas 12-15 miljoner romer är européer. De skall behandlas därefter: med respekt och medmänsklighet, och med vetskapen om att de åtnjuter samma fri- och rättigheter som övriga EU- medborgare.

– See more at: http://www.europaportalen.se/2014/04/skamlig-diskriminering-av-europas-romer#sthash.LoNwNh0h.dpuf

Var social, dela med dig!
,