Utfrågning med anledning av EU-domstolens dom om Datalagringsdirektivet

dld

Idag tisdag förmiddag ordnade justitieutskottet håller den 24 juni en öppen utfrågning om följderna av EU-domstolens dom om datalagringsdirektivet. Följ utfrågningen på riksagen.se

Medverkade förutom utskottet

Utredningen med anledning av EU-domstolens dom om datalagringsdirektivet (Ju2014/3010/P)
F.d. ordföranden i Högsta förvaltningsdomstolen Sten Heckscher
Professor Iain Cameron

Post- och telestyrelsen
Generaldirektör Göran Marby

Rikskriminalpolisen
Polisöverintendent Per Wadhed

IT & Telekomföretagen
Kajsa Frisell, näringspolitisk expert
Nils Weidstam, näringspolitisk expert

Var social, dela med dig!