Vad tycker partierna?

Det är valår och nu går partiernas politik igenom.
Tidningen Advokaten har gjort en genomgång av partiernas rättspolitik. Läs mer här.

Deras frågor, mina svar (fick tyvärr enbart svara kort)
1. Vilket är det allvarligaste rättshotet ur ett medborgarperspektiv?

2. Är det dags att höja beloppet till rättshjälp?

3. Vill ni höja timkostnadsnormen?

4. Ska den som hjälper till att klara upp ett brott kunna få straffrabatt för egna brott?

5. Vill ni ytterligare skärpa straffen för att bekämpa grov brottslighet?

6. Vill ni införa en samtyckesreglering för att komma åt sexualbrott?

7. Vill ni ha en tiggerilagstiftning?

8. Vill ni öka anslaget till rättsväsendet den kommande mandatperioden?

9. Har ni skrivit något nytt rättspolitiskt program inför valet 2014?

10. Är skyddet av den personliga integriteten bra i dag?

Kristdemokraterna

1. Organiserade brottsligheten.

2. På sikt.

3. På sikt.

4. Nej.

5. Ja.

6. Ja.

7. Nej.

8. Ja.

9. Nej.

10. Ganska, kan bli bättre.

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna ser polisens effektivitet som den viktigaste rätts­frågan.

– Jag tror att den nya polisorganisationen kan vara en del i det här, men det är inte hela lösningen. Jag tror det handlar mycket om ledningsfrågor, hur man använder civila utredare och specialiseringen inom polisen för att kunna möta nya brott, säger Caroline Szyber (KD).

Annars fullt upp med de sista debatterna i kammaren för detta riksmötesår samt förberedelser inför Almedalen. Illegal smuggling är ett av de många ämnen jag kommer debattera.

Var social, dela med dig!